Nullkulu

Nullkulu

kuidas registreerida töötajat?

Kuidas registreerida töötajat

Kui oled ettevõtja, siis võib sul varem või hiljem tekkida vajadus registreerida uus töötaja. Töötaja registreerimine võib tunduda keeruline, kuid tegelikult on see lihtne ja see artikkel annab selleks vajalikud suunised.

Mis on tööleping?

Tööleping on leping kahe osapoole vahel: tööandja ja töötaja. Selles lepitakse kokku, millist tööd töötaja teeb, milline on tema palk, tööle asumise aeg ja töölepingu lõpetamine. Tööleping peab olema kirjalik ja allkirjastatud mõlema osapoole poolt.

Kuidas valida töölepingu tüüpi?

Töölepingu tüüp sõltub töö iseloomust. Eestis on levinuimad töölepingud tähtajatu tööleping ja tähtajaline tööleping. Tähtajaline tööleping sõlmitakse kindlaks ajaperioodiks, see lõpeb ilma tähtajaliselt. Tähtajatu töölepingu korral puudub lõppemise tähtaeg, leping lõpeb kas tööandja või töötaja poolt ülesütlemisega.

Kuidas registreerida uut töötajat?

Registreerimine toimub kehtiva seadusandluse järgi ning selleks tuleb järgida järgmisi samme.

3.1 Töötamise Registreerimine

Uus töötaja tuleb registreerida Töötamise registris, mis on töötajate töötamise kohta infosüsteem, kus peab olema kõik töötajate kohta käiv info. Töötamise registrisse tuleb sisestada järgmised andmed:
– tööandja nimi ja kontaktandmed
– töötaja isikuandmed (eel- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht)
– alates millal töötaja alustab töötamist
– töökoha asukoha aadress
– töö iseloom
– töö tegemise aeg

3.2 Maksu- ja Tolliameti registreerimine

Tööandja peab registreerima uue töötaja Maksu- ja Tolliameti juures ning tegema kindlaks, kui palju maksab töötaja tulumaksu ja sotsiaalmaksu. Maksu- ja Tolliameti kodulehel on olemas vormid, mida tuleb täita. Loata töötaja maksude kinnipidamist võib kaasa tuua suured trahvid ja võimalikud kohtuvaidlused.

3.3 Pensionireservi fondi registreerimine

Esimene samm pensionireservi fondi registreerimiseks on liituda kohustusliku pensionifondiga. Peale kohustuslikku fondi on tööandjal võimalus valida mingi muu pensionifondiga. Töötaja peab määrama, millisesse fondi tema pensionimaksed suunatakse.

Töötervishoiu ja -ohutuse nõuded

Töötaja turvalisuse ja tervishoiu tagamine töökohal on tööandja kohustus. Töötervishoiu ja –ohutuse nõudeid peavad järgima nii tööandjad kui ka töövõtjad. Kõik tööandjad peavad tagama oma töötajatele ohutu ja tervisliku töökeskkonna.

Tööandja kohustused töötamise registris

Tööandja peab tagama, et töötajad on registreeritud Töötamise registris koos kõigi vajalike isikuandmetega ning kui töötaja töösuhe lõpeb, siis tuleb seda ka info üles laadida. Lisaks peab tööandja olema kursis, millal on vajalik töötajat töötamise registris uuesti kinnitusena registreerida.

Kokkuvõtvalt on tööleping kahe osapoole vahel – tööandja ja töötaja – leping, mille alusel teeme tööd, et teenida palka. Uue töötaja registreerimiseks tuleb järgida seadusandluses sätestatud nõudeid, et tagada seaduslik suhe tööandja ja töötaja vahel. Peale registreerimist on oluline jälgida ka kohustusi töötajale, nagu ohutu ja tervislik töökeskkond ning pensionikindlustus. Lõpetuseks – kindlasti on vajalik tutvuda seadusandluse ja nõuetega, et veenduda, et nii tööandja kui ka töötajad on arusaadavalt teadlikud oma kohustustest.