Nullkulu

Nullkulu

mis motiveerib töötajat?

Mis motiveerib töötajat: kuidas edendada produktiivsust ja lojaalsust

Töötajate motiveerimine on ettevõtete jaoks üks olulisemaid väljakutseid. Inimressursside juhid ja juhid teavad, et motiveeritud töötajad on produktiivsemad, loovamad ja lojaalsemad. Kuid mis on see saladus, mis motiveerib töötajat pühendumise, tulemuslikkuse ja saavutuste suunas?

Tööandja maine

Töötajate jaoks on oluline, mida teised inimesed nende tööandja kohta arvavad. Kvaliteetne maine ühiskonnas ja valdkonnas, kus ettevõte tegutseb, on oluline. Mainekad auhinnad ja tunnustused, näiteks võitmine suurematest ettevõtete pingeread, võib juhtida rohkem tähelepanu teie ettevõtetele ja suurendada selle populaarsust. Hea maine annab töötajatele ka tunne, et nad töötavad teadaolevalt eduka organisatsiooni heaks, mis võib parandada nende enesehinnangut.

Karjääriareng

Enamik inimesi tahab uusi väljakutseid ja arenguvõimalusi. Kui neil pole võimalust midagi uut ja huvitavat õppida, võivad nad hakata end tööle väsinuna tundma. Tööandjad, kellel on selles osas häid näiteid, saavad töötajaid motiveerida ülesandeid andes mis vastavad nende võimete ja oskustega, pakkudes soodsa töötingimusi ja palka, mis kasvab koos nende oskustega. Karjääritee või töölepingu muutus võib töötajaid innustada.

Positiivne töökeskkond

Töökohta võib pidada koduks, kus töötatakse ja veedetakse peaaegu sama palju aega nagu kodus. Seetõttu on oluline, et see keskkond oleks turvaline, täispuhutav ja mitmekülgne ning loomulikult mõnus. Head juhid loovad saavutused pronksina, palkavad kaastöötajaks parima, loovad lõbusaid ja meelelahutuslikke projekte, pakuvad vajalikke vahendeid, koolitusi ja arenguprogramme.

Töökohal kohameelne suhtumine

Kohameelsus tähendab juhtimisrahva hoiakute suunamist ainsa tippjuhi autoriteedi poole vaid, seega, kohameelsus ja rahulolu on suhetes töötajate ja tööandjate vahel võtmetähendusega. Kohameelsus tähendab suhtlemist, nõu kuulamist ning korralikku ajakava, mida peetakse distsipliinikanalina. Läbirääkimiste tuled, ausus ja pädevus aitavad säilitada tugeva töökoha kohameelsuse ning töötaja teadmise, et nad saavad alati tööandjaga rääkida.

Kollektiivne tegevus

Kollektiivne tegevus ja rühmaühendus on tõeliselt motiveeriv. Kui kõik töötajad töötavad koos ühise eesmärgi nimel, annab see neile tunde, et nad kuuluvad millessegi suuremasse kui ainult individuaalsed töötajad. Oluline on korraldada ühisüritusi, meeskondade loomine, mõtete ning projektide jagamine ning ettevõttevaimu loomine. Töötajad on rohkem motiveeritud ja pühendunud, kui neil on tugev kontakt teiste töötajatega, kellele pakkuda ulatuslikku abi ja ühtseid ideid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et töötajate motivatsioon on mitmekesine ja see tuleneb erinevatest teguritest. Seetõttu peavad tööandjad olema loomingulised, et leida uusi viise töötajate õnnelikuks ja tootlikuks muutmiseks. Videote, beloonide ja tunnustame pakkumine, mentorluse ja karjääri arengu, ning keskkonna kindlustuse rajamine, et töötajad saaksid keskkonnaga rahulikult kokku saada. Need on mõned meetmed, mis on töötajate motiveerimisel kasutatavad, et parandada nende produktiivsust, lojaalsust ja heaolu, mida võib oodata suurepärane tulemus.