Nullkulu

Nullkulu

kuidas motiveerida töötajat?

Kuidas motiveerida töötajat

Töötajate motiveerimine võib olla üks juhtimisprotsesside kõige proovikivisid. Kuidas motiveerida meeskonda või üksikisikut, et nad oleksid produktiivsuse suurendamisel ise motiveeritud ja rahulolu tagamisel? Selleks tuleb mõelda pikas perspektiivis.

Mõtle pikaajalistele eesmärkidele

Töötajate pikaajaline motiveerimine on lahendus, mida paljud organisatsioonid eiravad. Kõige parem viis selle saavutamiseks on eesmärkide seadmine, selgelt ja avatult. Mõeldes pikas perspektiivis annad oma töötajatele suuna ja konkreetsed sihid, mis tekitavad neis kindluse ja iseseisvuse.

Eesmärkide seadmine peaks olema SMART põhimõtete alusel – konkreetsed, mõõdetavad, saavutatavad, asjakohased ja ajalooliselt määratud.

Tee pingutus, et tunda end seotuna

Töötajate tundlikkus on mõnikord hädavajalik. Kui nad tunnevad, et neid hinnatakse ja väärustatakse, siis nad tõenäoliselt panevad oma panuse oma meeskonna kasuks. Selle saavutamiseks on kõige lihtsam lahendus regulaarsed ülevaatused, motivatsioonikirjad ja preemiad.

Tööta paindliku ajakavaga

Paindlik ajakava annab töötajatele võimaluse oma tööelu kontrollida ja tasakaalustada. Näiteks, kui ülesande tähtaeg on pikendatud või töökoormus on kiirenenud, anna töötajatele võimalus oma tööaega muuta. See paneb töötajad tundma, et nende panust tunnustatakse, samal ajal kui nad saavad hoolitseda ka endi isiklike asjade eest.

Ole mentoriks

Mentorlus on mõeldud töötajate arendamiseks. Töötajatena, kes tunnevad oma tulevikukasvu nimel toetust, on nad tõenäoliselt enamasti motiveeritud. Mentorlus on võimalus aidata noorukeid töötajaid, et aidata neil areneda ja saavutada oma karjääri eesmärgid.

Loovusuuringud

Võimalus ennast enesearengus avaldada, on töötajate motivatsiooni suurendamise üks tõhusamaid viise. Selleks peate olema uuenduslik, kuna see annab teie töötajatele võimaluse ennast iseseisvalt väljendada. Kasulik on mõelda ja genereerida ideid ning arendada neid edasi, et äärmiselt häid ja uuenduslikke lahendusi leida.

Arenguplaanid

Igal töötajal peaks olema arenguplaan, eriti kui nad soovivad karjääriredelil edasi liikuda. Arenguplaan on vajalik karjäärikasvu saavutamiseks ning annab töötajatele sihid ja ajalooliseks määratud eesmärgid.

Töötajate motiveerimine ei ole ainult rahaliste stiimulite andmine või lihtsam meetod, mida juhid peavad midagi tegema. Töötajate motiveerimine on kunstlik protsess, mis nõuab palju tööd, mõtlemist ja töötajate toetamist. Kui olete valmis leidma lahendusi, rakendama neid ning investeerima oma inimestesse, siis positiivsed tulemused tulevad üsna ruttu.