Nullkulu

Nullkulu

kuidas motiveerida töötajaid?

Kuidas motiveerida töötajaid?

Töötajate motiveerimine on tippjuhi kõige olulisem ülesanne. Kui töötajad on motiveeritud, töötavad nad tõhusamalt ja toovad ettevõttele rohkem tulu. Kuid kuidas saab töötajaid motiveerida?

Motiveerimine ei ole alati rahas. Töötajate motivatsioon sõltub mitmest faktorist. Kuidas suhelda töötajatega, kuidas neid oma eesmärkidest veenda, kuidas tagasisidestada – on väga tähtsad küsimused. Ilma nende teguriteta töötajate motiveerimine on keeruline ülesanne.

Siin on mõned näpunäited, mida arvesse võtta, kui soovite oma meeskonna liikmeid motiveerida:

Suhelda regulaarselt töötajatega

Regulaarne suhtlemine töötajatega on oluline selleks, et nende soove ja vajadusi mõista. Kuulata nende muresid ja rahutusi ning leida neile lahendused. Suhtlemine vähendab ka stressi töökohal, mis omakorda suurendab töötajate tõhusust.

Sea selged eesmärgid

Töötajatele tuleb seada selged ja mõõdetavad eesmärgid. Töötajatele tuleks pakkuda võimalusi oma oskuste täiendamiseks ja õppimiseks. See suurendab nende enesekindlust ja motiveerib neid rohkem pingutama.

Paku preemiaid ja tunnustust

Preemiad ja tunnustus on tõhusad töötajate motivatsiooni suurendamiseks. Tunnnustuseks võivad olla näiteks ametikõrgendused, rahalised preemiad või eraldi tunnustusüritused. Tunnustus näitab töötajatele, et nende pingutused on märgatud ja hinnatud.

Arenda meeskonnatööd

Heade suhete arendamine meeskonnas on oluline, et aidata töötajatel üksteist toetada ja motiveerida. Meeskonnatöö sellea las pisut vähendab stressi ja suurendab töötajate motivatsiooni.

Tagasta tagasisidet

Tagasiside tuleb anda sagedasti ja võimalikult varakult, et töötajad saaksid edasi liikuda ja parandada oma töö tõhust. Tagasiside peaks olema positiivne aga ka negatiivne, sest see annab töötajatele võimaluse aru saada, millal on vaja muutusi teha.

Kokkuvõte

Töötajate motiveerimine on esmane tööandja ülesanne. Selleks ei ole vajalik rahalised stiimulid, pigem tuleks pakkuda töötajatele oma oskuste parandamise võimalusi, regulaarset oma meeskonna liikmetega suhtlemist ja tagasiside andmist jne. Kõik eelenev aitab vähendada töötajate stressi töökohal, suurendada nende enesekindlust ja motiveerib neid rohkem pingutama ettevõtte nimel. Seega tea oma meeskonda, suhtle regulaarselt, seadselged eesmärgid, paku preemiaid, motiveeri meeskonnatöö arendamisega ja ära unusta tagasiside andmist. Need punktid aitavad sind oma meeskonda motiveerida!