Nullkulu

Nullkulu

mis sõnade ees käib koma?

Mis sõnade ees käib koma?

Koma kasutamine on kirjutamisreegli, mida tuleks järgida. See on tavaliselt vajalik, et säilitada kirjaliku teksti selgus ja mõtestatus. Koma kasutamine on nii oluline, et valesti paigutatud koma võib muuta lause mõtte täielikult. Siin on lühike juhend, mis võib aidata teil mõista, millal koma kasutada tuleks ja millal mitte.

Koma kasutamine järeltäiendite jaoks:

Koma tuleb paigutada ees- või järeltäiendi (nagu “aga”, “sellepärast”, “kuid”) järele. Näiteks, “Ma lähen poodi, sest mul pole midagi süüa.” Selles lauses on koma kasutamine korrektne. Koma kasutamine enne selliseid järeltäiendeid ei ole vajalik.

Koma ja liitlause:

Koma tuleb kasutada ka kahe peamise lause vahel, mis on ühendatud sidusetteandega (nagu “ja”, “aga”, “või”). Näiteks, “Ma magasin enne öösel hästi, aga ma ärkasin varakult üles.” Koma kasutamine enne sidusetteannet ei ole vajalik.

Koma ja rinde nimisõnad:

Koma tuleb kasutada ka nimekoidu (nagu “õunad, banaanid, õunad”) vahelises nimekirjas. Näiteks, “Mul on vaja osta jahu, piima, võid ja suhkrut.” Siiski on koma kasutamine nimekirjas isegi juhul, kui nimekirjas on ainult kaks või kolm sõna.

Koma ja lihtlause:

Koma kasutamine on vajalik, kui lause alguses on lisand (nagu “aga”, “minu arvates”, “ilmselt”). Näiteks, “Täna hommikul hilinesin bussile, kuna magasin liiga kaua.” Koma kasutamine lause keskel või lõpus lisandite puhul pole vajalik.

Koma kasutamisel tuleb olla tähelepanelik, sest valesti paigutatud koma võib muuta lause tähendust. Halvasti paigutatud koma võib muuta tähendust täielikult. Näiteks, “Ma armastan koeri, rohkem kui kasse” ja “Ma armastan koeri rohkem kui kasse” erinevad tähenduse poolest kardinaalselt.

Kas koma on kirjutamisreegel, mida ei saa unustada?

Koma on kirjutamisreegel, mida tuleb austada. Koma kasutamist tuleks võtta tõsiselt. Kui koma kasutamine jääb ebakindlaks, saab abi sellest, et osta Eesti keele grammatika abivahendid internetist. Koma kasutamine on oluline te kindlustamiseks, et teie kirjutamislaad on selge ja täpne.