Nullkulu

Nullkulu

miks on oluline kuuluda euroopa liitu?

Miks on oluline kuuluda Euroopa Liitu

Euroopa Liit on üks maailma suurimaid majanduslikke ja poliitilisi liite, kuhu kuuluvad 27 Euroopa riiki alates Küprosest kuni Soome ja Portugalini. Liikmeks saamiseks tuleb täita määratud tingimused, sealhulgas majanduslikud ja poliitilised kriteeriumid. See artikkel keskendub Euroopa Liidu liikmelisuse eelistele ja miks see on oluline.

Turvalisus
Euroopa Liit on maailma suurim rahuprotsessi liikumine. Täna on EL-i liikmesriigid kohustatud austama üksteise suveräänsust ja vabadust ning tegema koostööd rahu ja turvalisuse nimel. Lisaks sellele loovad liikmesriigid üksteise vastu sõjalise ründamise korral automaatse kaitseklausli kohaselt kaitse tuge, mis tähendab, et te võite kaasmõtlejailt abi oodata niipea, kui on tekkinud hädaolukord.

Majanduslikud eelised
Euroopa Liit on maailmas üks võimsamaid majandusjõude. Euroopa Liit annab eeliseid majandusliku kasvu, tööhõive ja kaubanduse ning globaliseerumise ajastul. Liikmesriigid saavad kaubelda siseturul vabalt, konkureerida vabalt ning tõhusalt arendada ühistugevusi. Loomulikult tähendab see ka sujuvat kauplemist EU liikmesuse teiste riikide või organisatsioonidega.

Piiriüleste probleemide lahendamine
Euroopa riigid, mis on liiduga liitunud, saavad palju lihtsamalt lahendada oma piiriüleseid probleeme, nagu inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine. Transitotreenuse arendamine muudab Euroopa transpordi olukorra lihtsamaks.

Tugev pangandussüsteem
Üleeuroopaline panganduse järelvalve süsteem, mis loodi 2013. aastal, loob tugevat pangandussüsteemi, mis tagab tagatisraha kaitse, pangadirektiivi rakendamise ja võimaluste tugeva läbivaatamise. See tähendab, et liikmesriigid saavad alati kindlustunde, et nende pangandussüsteemid on tugevad ja kindlad.

Kliimamuutuse vastase võitluse poole liikumine
Ehkki liikmesriigid vabatahtlikult panustavad kliimamuutuse vastasesse võitlusse, sisaldab ELi liikmelisus tugevat panust kliimamuutuste vastases võitluses. Ühendusele on see oluline, kuna liikmesriigid peavad seisma ühise eesmärgi nimel, mis on vähendada kasvuhoonegaaside saasteid. See on tegevus, mis kaitseb keskkonda ja kõiki selles elavaid maailmavaateid ja oluline samm parema tuleviku suunas.

Uus koostöö
Euroopa riigid ei saa osaleda üksik projektides, kuid ELi liikmed saavad. Euroopa Liidu moodustamine tähendas seejärel, et enamik projekte viiakse läbi ühiselt. See tähendab, et liikmesriigid, kellel on sama idee, saavad projekti jagada ja kasu saada ühistugevusest, selle asemel et võistelda ebaproportsionaalsetes kulutustes ja ebavõrdsetes tingimustes.

Kokkuvõttes on Euroopa Liitu kuulumisel palju eeliseid, mis hõlmavad erinevaid valdkondi – turvalisust, majanduslikku kasvu, uusi koostöösuhteid ning kliimamuutuste vastast võitlust. Euroopa Liidu liikmelisus ei ole tavaline protsess ja nõuab palju vaeva, kuid see tasub ennast kuhjaga tagasi. Ühiskondlikkus, koostöö, rahu ning turvalisus on vaid mõned põhiväärtustest, millest Euroopa Liidus osalemine kasu toob.