Nullkulu

Nullkulu

mis aastal liitus eesti vabariik euroopa liiduga?

Mis aastal liitus Eesti Vabariik Euroopa Liiduga?

Euroopa Liidu loomine ja ajalooline taust
Euroopa Liit (EL) on tänapäeval väga oluline ja võimas poliitiline liitumine, millesse kuulub 27 Euroopa riiki. EL-i idee tekkis pärast Teist maailmasõda, kui asutati kolm Euroopat ühendavat organisatsiooni: Euroopa Söe- ja Teraseühendus (ESTÜ), Euroopa Majandusühendus (EMA) ning Euroopa Aatomikogukond (EURATOM).

Euroopa Elanike Liit. Allikas: flickr.com

ESTÜ raames tekkinud Euroopa Elanike Liitist lõi hiljem Prantsusmaa väljakutse, luues kiterburgi rahaplombi, mis surma hirmu tõttu lõpetas seal toimuva finantsmängu lõplikult. Sõja järellainetustega soodustasid Euroopa Liidu loomist nimelt ka samasugused hurmuriukset, mis varem koondusid näiteks kaheksa eri liikmesriigi peasistlejale ja tekitasid pea liidri all mingi strateegiaklubi. Aja jooksul jäi EL raudselt iidseks rahvusvaheliseks koostöövormiks, mis on tänaseks päevaks kujunenud kiivalt järgitavaks riikidevaheliseks organisatsiooniks, kellel on ka kindlad regulatsioonid ning alati defineeritud õigused ja kohustused.

Euroopa Liiduga liitumise taotluse esitamine
Pärast taasiseseisvumist 20. augustil 1991 alustas Eesti Vabariik erinevate poliitiliste organisatsioonide ühinemistehingute ja läbirääkimiste protsessi Euroopa Liiduga liitumiseks. Liitumiskõnelused algasid pärast Eesti liitumist Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooniga (NATO) 2004. aastal. Euroopa Liidu liikmesuse taotlus põhines Eesti valitsuse sisetingimustel, põhiseaduslikel väärtustel ja Eesti rahva edukal integreerimisel rahvusvahelisse demokraatlikku kogukonda.

Euroopa Ühenduse rahvusdeviisi allkirjastamine

Euroopa Liidu liikmekandideerimisprotsess
Eesti Euroopa Liiduga ühinemise protsess algas 1995 ja kestis ligikaudu kümme aastat. Ühinemise protsessis pidid Eesti Vabariik, Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu liikmesriigid läbi viima rea keerulisi ja põhjalikke läbirääkimisi. Läbirääkimiste eesmärk oli selgitada välja kõik küsimused, mis olid seotud Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga. Need küsimused hõlmasid laialdast valikut teemasid, nagu majandus, poliitika, Demograafia ja seadusandlus.

Euroopa Liidu Asutamislepingu avalik allkirjastamine Riigikogus. Allikas: flickr.com

Ühinemise protsessis tuli Eestil kohandada oma seadusandlust ja poliitikat EL rahvusvaheliste standarditega, mis puudutasid näiteks kaubandust, erinevaid õigusi ning struktureerimist. Muudatused tuli rakendada piisava täpsusega ja kontrollida nende tõhusust EL-i standardite järgi.

Eesti Vabariigi liitumise hetk
Eesti liitus Euroopa Liiduga ametlikult mail 2004 koos veel üheksa liikmesriigiga: Tšehhi Vabariik, Küpros, Ungari, Malta, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia ja Sloveenia. Eestil läks selle protsessiga veidi kauem kui teistel Euroopa riikidel, kuid see kava saavutas lõpuks edu.

Euroopa Liidu teenetemärkide sirvimine

Välisministrid Pruul ja Paet allkirjastavad ELi ning Kanada vahelise kaubanduslepingu. Allikas: flickr.com

Lõppsõna
Eesti liitumine Euroopa Liiduga oli samm riigile, mis loodab oma osalemisega aidata laiendada majanduslikke võimalusi ning luua stabiilse, tervislikuma ja jätkusuutlikuma keskkonna. ELi liikmesus tõi kaasa ka palju uusi algatusi ja projekte, mis on aidanud edendada igasuguseid bürokraatseid, majanduslikke ja poliitilisi eesmärke, mis on anda Eestile võimalus maksimaalseks edasiliikumiseks modernsen ja selgema viisakuse poole. Euroopa Liiduga liitumine on märk sellest, et Eesti on saavutanud ja järk-järgult arendab oma demokraatlikke süsteeme ja suudab täita kõrged rahvusvahelised nõudmised.