Nullkulu

Nullkulu

mis aastast on eesti euroopa liidu liikmesriik?

Mis aastast on Eesti Euroopa Liidu liikmesriik?

Euroopa Liit on majanduslik ja poliitiline liit, mis koosneb 27 Euroopa riigist. Kõik liikmesriigid jagavad Euroopa Liidu väärtusi ja eesmärke, nagu rahu, demokraatia, solidaarsus, kodanikuõigused, inimõigused ja õigusriigi põhimõtted. Euroopa Liidu eesmärk on suurendada koostööd ja integratsiooni liikmesriikide vahel, et saavutada majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist arengut ning tagada oma kodanike heaolu.

Eesti taasiseseisvus aastal 1991, kuid ühinemine Euroopa Liiduga võttis aega. Tänaseks on Eesti olnud Euroopa Liidu liikmesriik juba 17 aastat. Siin on põgus ülevaade sellest, kuidas Eesti sai Euroopa Liidu liikmesriigiks.

Alustuseks võib mainida, et Eesti oli üks esimesi endisi kommunismirežiimi all kannatanud riike, kes tahtis pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist liituda rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu Euroopa Liit, NATO, ÜRO jne. Eesti välispoliitiline eesmärk oli selge – integreeruda järjest enam Lääne-Euroopa struktuuridesse. Euroopa Liit oli loomulikuks valikuks, kuna see võimaldab Eestil majanduslikku ja poliitilist koostööd 26 teise liikmesriigiga.

Eesti pidas oma esimesi ametlikke läbirääkimisi Euroopa Liiduga 1995. aastal. Selle ajaga tõhustas riik oma majandus- ja õigusreforme ning võttis vastu ka uue põhiseaduse. 1998. aastal otsustas Euroopa Nõukogu algatada ametlikud ühinemisläbirääkimised 10 kandidaatriigiga, sealhulgas Eestiga. Euroopa Komisjon esitas Eesti taotlusele positiivse soovituse, mis tähendas, et riik suutis vastu võtta Euroopa Liidu õigusaktid ning oli valmis Euroopa Liiduga liituma.

Kuid enne Euroopa Liiduga liitumist pidi Eesti veel palju tööd tegema. Eesti pidas läbirääkimisi Euroopa Liiduga ligi 5 aastat ning see protsess oli üsna keeruline ja aeganõudev. Nende läbirääkimiste käigus kontrolliti ja hinnati Eesti majandus-, õigus- ja haldusvõimekust ning võimekust rakendada Euroopa Liidu õigustikku.

Aastal 2003 toimus rahvahääletus Eesti liitumisest Euroopa Liiduga. Hääletus oli edukas, kuna 66,8% valijatest osales hääletusel ning 66,9% hääletajatest pooldas Eesti liitumist Euroopa Liiduga. 2004. aasta mail sai Eestist ametlikult Euroopa Liidu liikmesriik.

Euroopa Liiduga liitumine on Eestile olnud suur saavutus ja Eesti majandus on sellest palju kasu lõiganud. Euroopa Liidu abirahad on aidanud kaasa infrastruktuuri arendamisele, kultuuriprojektidele ja teadusuuringutele. Samuti on Eesti ettevõtted saanud tänu Euroopa Liidu liikmelisusele tõusta rahvusvahelisse konkurentsi ja olla avatud teistele Euroopa Liidu turgudele.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Eesti on olnud Euroopa Liidu liikmesriik juba 17 aastat ning Euroopa Liiduga integreerumine on olnud Eesti ajaloos suurim sündmus. Eesti on pärast Euroopa Liiduga liitumist järjest enam arenenud ja edenenud. Euroopa Liidu toetus on aidanud kaasa Eesti infrastruktuuri, kultuuri ja majanduse arengule ning Eesti ettevõtetel on rohkem võimalusi osaleda rahvusvahelises kaubanduses. Eesti on näidanud, et Euroopa Liiduga liitumine võib olla kasulik ja edukas.