Nullkulu

Nullkulu

miks on narva jõgi kogu aasta ühtlaselt veerohke?

Miks on Narva jõgi kogu aasta ühtlaselt veerohke?

Narva jõgi on Eesti ja Venemaa piiril asuv jõgi, mis voolab Lämmijärvest Peipsi järve. See on üks suuremaid jõgesid Eestis ja Venemaal ning on väga oluline loodusressurss mõlema riigi elanikele. Üks jõe huvitavamaid omadusi on selle järjepidev veerohkus aasta läbi. Selles artiklis uurime, miks Narva jõgi on kogu aasta jooksul nii veerohke.

Mis mõjutab Narva jõe veerohkust?

Narva jõe veerohkus sõltub mitmest tegurist ja muutub erinevatel aastaaegadel. Jõe veetase sõltub peamiselt lume- ja vihmasadude hulgast Valgevene ja Venemaa piirkonnas, kus jõgi alguse saab. Narva jõgi voolab suurel osal oma teest läbi metsade ja bog’ide, mis kaitsvad jõge veereostuse ja erosiooni eest. Lisaks on Emajõgi, mis suubub Peipsi järvemette, samuti väga oluline faktor Narva jõe veerohkusele.

Miks on Narva jõgi ühtlaselt veerohke aasta läbi?

Narva jõe eeliseks on selle allikate asukoht ning siin valitsev kliima. Jõe allikas on Valgevene lõunaosas, kus on piisavalt sademeid, mis tagavad läbi aastaringselt ühtlase veetaseme. Aasta jooksul voolab jõgi Narva hüdroelektrijaama, kus seda kasutatakse elektri tootmiseks.

Lisaks aitab Narva jõe veerohkust säilitada ka Emajõgi, mis suubub Peipsi järvemette. Emajõgi suubub Narva jõkke kaks korda aastas: kevadel ja sügisel. Need on ajad, mil jõe veetase on ülimalt oluline, et kaitsta piirkonda üleujutuste eest. Voolavad Emajõgede veed suurendavad Narva jõe veetaset.

Kuidas Narva jõe veerohkus mõjutab kohalikku ökosüsteemi?

Narva jõgi on elupaigaks paljudele liikidele, sealhulgas lõhele, haugile ja tuurile. Veerohke jõgi tähendab rohkem toitaineterikast vett, mis omakorda tähendab suuremat kogust kala. Kala, mis suudab kudeda jões, on suur varu toiduvaruks nii inimestele kui ka teistele loomadele.

Narva jõgi toidab ka suurt hulka taimeliike, sealhulgas pilliroogu ja okastraapiat. Need taimed on omakorda olulised mitmetele loomaliikidele, sealhulgas veelindudele ja kaladele, kes leiavad neist oma toidu.

Kuid Narva jõe veerohkus võib samuti mõjutada kohalikku ökosüsteemi negatiivselt. Näiteks võib Narva jõe üleujutamine põhjustada tulvaveest tingitud maalihkeid ja kahjustada kooslusi, mis elavad jõe kaldal.

Kuidas Narva jõgi mõjutab kohalikku majandust?

Narva jõgi on olnud väga oluline kohalikule majandusele juba aastakümneid. Jõe ääres asub mitmeid tööstusettevõtteid, kes kasutavad jõevett oma tegevuseks. Näiteks paikneb Narva linna lähedal elektroonikatööstus. Narva jõe veerohkus on taganud piirkonna elanikele elektrivarustuse.

Kokkuvõte

Narva jõe kogu aasta jooksul püsiv veerohkus on tagatud selle allikate paiknemise ja piirkonna kliima tõttu. Jõe veetase sõltub mitmest aspektist, nagu näiteks lume- ja vihmasadude hulgast. Veerikas jõgi on oluline loodusressurss kohalike elanike jaoks, tagades toitu ning varustades piirkonda energiavarustusega. Kõige selle juures on aga oluline meeles pidada, et Narva jõe veerohkus võib samuti mõjutada negatiivselt piirkonna ökosüsteemi ja seega tuleb teha kõik endast olenev, et seda hoida tasakaalus.