Nullkulu

Nullkulu

kuidas kanda hoone ehitisregistrisse?

KUIDAS KANDA HOONE EHITISREGISTRISSE?

Kui olete hiljuti ehitanud uue hoone või soovite teada, kuidas kanda olemasolev hoone ehitisregistrisse, siis on see artikkel just teile. Ehitisregister annab ülevaate ehitiste seaduslikkusest, nende kasutamisest ja ajaloost. See on oluline dokument, mida saab kasutada näiteks kinnisvaratehingu puhul.

Kuidas alustada?

Enne kui alustate, peate teadma, millist teavet on vaja esitada. Selleks peate koostama teatud dokumendid, nagu hoone projekt ja tehnilised joonised, kus on näha hoone plaan, konstruktsioonid, struktuurid jne. Samuti peate olema kindel hoone kasutusotstarbes ning teadma hoone valmimise kuupäeva.

Mis on hoone kasutusotstarve?

Kasutusotstarve on hoone kavandatud kasutusviis, mida määrab linnavalitsus. Hoone kasutusotstarbeks võib olla näiteks elamu, kontorihoone, kaubamaja või töökoda. Seda teavet saate tavaliselt linnavalitsusest või muust kohalikust ametiasutusest.

Millist dokumentatsiooni on vaja esitada?

Ehitusprojekt ja selle koosseis

Kõige olulisem dokumentatsioon, mida peate esitama, on hoone ehitusprojekt. See on dokument, kus on näidatud hoone konstruktsioonid, materjalid, mõõdud, lisaks elektri- ja ventilatsioonisüsteemid. Ehitusprojekti koostab tavaliselt arhitekt või insener.

Ehitusprojekti kohustuslikud lisadokumendid on:

– Projekti seletuskiri
– Tehnilised tingimused
– Torustikuprojekt
– Elektriprojekt
– Ventilatsiooniprojekt
– Konstruktsioonide projekteerimise aruanne
– Geodeetiline alusplaan

Kasutusluba

Kasutusluba on dokument, mille väljastab linnavalitsus, kinnitades, et hoone vastab kõigile nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt selle kasutusotstarbele. Kasutusloa kättesaamiseks on vaja esitada eelnevalt mainitud dokumentatsioon, samuti dokument, mis tõendab ehituse valmimist.

Ehitusregistri avaldus

Ehitise registreerimiseks tuleb esitada ka ehitusregistri avaldus. See dokument tuleb esitada koos kõigi ehitusprojekti dokumendiga.

Kas on olemas alternatiivseid võimalusi?

Jah, on mõned alternatiivsed võimalused, kuid need ei ole alati võimalikud ja sõltuvad riigist. Näiteks võib olla võimalik registreerida hoone ilma ehitusprojektita, kui hoone kuulub väikese mõju kategooriasse.

Kokkuvõte

Nagu võite näha, on hoone ehitisregistrisse kandmine keeruline protsess, mis nõuab hooneomanikult palju dokumentide ettevalmistamist ja täpset teavet. Kui te ei tea, kuidas seda ise teha, või tahate veenduda, et kõik on õigesti tehtud, võite mistahes tehnilise probleemi lahendamiseks pöörduda spetsialisti poole. Selles artiklis on toodud vaid mõned peamised näitajad, mis puudutavad hoone ehitisregistrisse kandmist. Kui teil on selles osas muid küsimusi, võite alati pöörduda linnavalitsuse poole.