Nullkulu

Nullkulu

kui suur on tulumaksuvaba miinimum?

Kui suur on tulumaksuvaba miinimum?

Tulumaks on maksevorm, mida makstakse igakuiselt kõikidele neile, kes saavad mingit sissetulekut. Tulumaksu seadus sätestab, et igal aastal riik määrab kindlaks summa, mille suuruse ulatuses isik ei pea maksma tulumaksu. Seda summat nimetatakse tulumaksuvabaks miinimumiks.

Mis on tulumaksuvaba miinimum?

Tulumaksuvaba miinimum (TVMM) on rahaline summa, mille ulatuses on Eesti residendist füüsilisel isikul võimalik teenida tulu, ilma et peaks maksma tulumaksu. TVMM on igal aastal erinev ja selle määrab riik.

Alates 2021. aastast on TVMM 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus. See tähendab, et kui teenite kuus vähem kui 500 eurot, siis ei pea te maksma tulumaksu.

Kui teenid rohkem kui 500 eurot kuus, siis arvutatakse tulumaks välja järgmise valemiga: (brutopalk – TVMM) x 20%. See tähendab, et kui te teenite kuus 1000 eurot, siis arvutatakse tulumaks välja järgmiselt: (1000 – 500) x 20% = 100 eurot.

Miks muutub tulumaksuvaba miinimum igal aastal?

Tulumaksuvaba miinimum määratakse igal aastal vastavalt majanduse olukorrale ja eelarveprotsessile. Majanduse olukorra halvenemisel võidakse tulumaksuvaba miinimumi suurendada, et toetada inimeste majanduslikku heaolu. Kui majanduslik olukord paraneb, siis võidakse tulumaksuvaba miinimumi vähendada.

Kellele kehtib tulumaksuvaba miinimum?

Tulumaksuvaba miinimum kehtib kõikidele Eesti residentidele, st kõikidele inimestele, kes elavad Eestis enam kui 183 päeva aastas.

Kui oled Eesti elanik ja töötad riigis, siis tulumaksuvaba miinimum kehtib sinu sissetuleku suhtes. Kui aga teenid sissetulekut mujalt, siis tulumaksuvaba miinimum võib erineda.

Mida tuleb TVMM-i arvestamisel silmas pidada?

Kui sa oled tööandja, siis arvesta kindlasti TVMM-i töötaja sissetuleku suhtes. Kui sa oled füüsiline isik, siis arvesta tulumaksuvaba miinimumi iseendale tulumaksu arvutamisel.

Märksõnad tulumaksuvaba miinimumile võivad sisaldada “miinimum”, “tulumaks”, “eelarveprotsess”, “Eesti elanik” jne. Samuti on oluline kasutada sarnaseid märksõnu artikli teistes lõikudes, et tagada suurem nähtavus otsimootorites.

Kokkuvõte

Tulumaksuvaba miinimum on summa, mille ulatuses võib teenida tulu ilma tulumaksu maksmata. TVMM muutub igal aastal ja määratakse vastavalt majanduse olukorrale ja eelarveprotsessile. Tulumaksuvaba miinimum kehtib kõikidele Eesti residentidele. Tulumaksu arvutamine sõltub brutopalgast ja TVMM-st.