Nullkulu

Nullkulu

kui suur on toitjakaotuspension?

Kui suur on toitjakaotuspension

Toitjakaotuspension on kindlustus, mida võib saada Eesti inimene, kes loobub või jätab töökoormuse vähendamise tõttu oma töökohast või kes hoolitseb alla 18-aastase lapse või puudega isiku eest. See on riikliku toetuse vorm, mis mõeldud aitama inimestel, kes ei saa enam oma tööd normaalselt teha.

Siiski tekib küsimus, kui suur on selle toetuse suurus ja kas see vastab inimeste vajadustele. Selleks, et mõista toitjakaotuspensionit põhjalikumalt, tuleks üksikasjalikult analüüsida selle olemust ja vajadust.

Kuidas toimib toitjakaotuspension

Toitjakaotuspension on igakuine rahasumma, mida riik maksab inimestele, kes hoolitsevad pere liikmete eest, kes ei ole ise suutelised enda eest hoolitsema. Selliste pere liikmete hulka kuuluvad puudega või haiged lapsed või täiskasvanud, kes vajavad regulaarset hooldamist.

Toitjakaotuspension ei ole mõeldud kaotatud sissetuleku asendamiseks, vaid selleks, et aidata inimestel hoolduskoormusega toime tulla. See on täiendava toetusena mõeldud inimestele, kes juba saavad mingit tulu, näiteks töövõimetuspensioni või vanaduspensioni. See on suunatud pere ja hooldajate toetamisele, mis paljudel juhtudel võib takistada neil tööl käimast.

Kui suur on toitjakaotuspension?

Toitjakaotuspensioni suurus sõltub paljudest teguritest, näiteks tulu suurusest, hooldatava inimese seisundist, hooldaja vanusest jne. Üldiselt on toitjakaotuspension suurus 2019. aastal vahemikus 53,77 eurot kuni 278,26 eurot kuus.

Tulumaksuseaduse järgi maksab toitjakaotuspension sotsiaalmaksust vabas summas ning sellelt pole vaja maksta ka tulumaksu. Kuid pere kasutatav sissetulek ei tohi ületada riigi kehtestatud piirnormi.

Toitjakaotuspensioni saamine

Toitjakaotuspensioni taotlemine on lihtne protseduur. Selleks tuleb esitada taotlus sotsiaalkindlustusametile. Sotsiaalkindlustusamet kontrollib taotluse ja teeb otsuse vastavalt teabele, mida taotlus sisaldab.

Toitjakaotuspensioni saamiseks peab inimene olema Eesti elanik, kes hoolitseb alla 18-aastase lapse või puudega isiku eest või kes on ise oma töökoormust vähendanud, et hoolitseda lähedase eest. Inimesed, kes juba saavad teist tüüpi toetusi, näiteks töövõimetuspensioni või vanaduspensioni, ei pruugi olla õigustatud toitjakaotuspensionile.

Lõppsõna

Toitjakaotuspension on mõeldud eelkõige selles olukorras olevatele inimestele, kes vajavad riigi toetust, et toime tulla oma hoolduskoormusega. Kuigi toitjakaotuspensioni suurus võib erineda, on see endiselt oluline vorm finantsabi, mis aitab kaotatud sissetulekut osaliselt korvata.

Siiski peab meeles pidama, et see ei ole alaline lahendus, vaid ainult lühiajaline abi. Seetõttu peavad inimesed, kes saavad toitjakaotuspensionit, uurima ka teisi võimalusi, mis võivad aidata nende rahalist olukorda pidada.