Nullkulu

Nullkulu

mis on tulumaksuvaba miinimum?

Mis on tulumaksuvaba miinimum?

Eestis on tulumaksuvaba miinimumi mõiste meile kõigile tuttav. Kuid mis see täpsemalt tähendab, kuidas see kaasa aitab kodanike heaolule ja millised on selle miinimumi hetkeolukorra väljakutsed?

Tulumaksuvaba miinimum on summa, mille teenimisel ei pea maksumaksja maksma tulumaksu. See on riigi poolt kehtestatud miinimummäär, mille teenimisel võib saada tulu, millele ei rakendata tulumaksu. See on väga oluline tegur, kuna see võimaldab paljudel inimestel rohkem raha teenida.

Eestis kehtib alates 2021. aastast 645 euro suurune tulumaksuvaba miinimum aastas. See on tähendab, et iga inimene võib aastas teenida kuni 645 eurot puhtalt tulumaksuvabalt. Kui teenimine tõuseb üle selle miinimumi, rakendatakse tulumaksu määr, mille alusel maksukoormus suureneb. Aasta keskmine brutopalk oli Eestis 2020. aastal 1514 eurot kuus. Tulumaksuvaba miinimum moodustab seega ligi 5% kuupalgast.

Kuid mis on tulumaksuvaba miinimumi eesmärk ning millised on selle miinimumi eelised?

Eesmärk

Tulumaksuvaba miinimumi eesmärk on tagada madalate sissetulekutega inimestele rohkem raha kättesaadavust. See hõlmab pensionäre, töötuid, õpilasi ja teisi, kes ei tee piisavalt raha. Selle tulumäära seadmine aitab vähendada ebavõrdsust, kuna see võimaldab inimestel mõningaid sissetulekuid saada ilma kõrgete maksude maksmiseta.

Eelised

Üks suurimaid tulumaksuvaba miinimumi eeliseid on see, et see toetab inimeste majanduslikku heaolu. See võimaldab inimestel teenida rohkem raha ja vähendab vaesust. Tulumaksuvaba miinimum suurendab ka ostujõudu, mis omakorda aitab kaasa majanduskasvule.

Lisaks soodustab tulumaksuvaba miinimum ka tööhõivet. See tähendab, et kui inimesed on motiveeritud rohkem tööd tegema, tähendab see ka rohkem töökohti ja see omakorda aitab majanduskasvule kaasa.

Tulumaksuvaba miinimumi väljakutsed

Kuid samal ajal on tulumaksuvaba miinimumi kohaldamisel ka mõned väljakutsed. Üks neist on seotud selle kehtestamise suurusega. Tulumaksuvaba miinimumi suurus tuleb iga aasta eraldi välja arvutada, lähtudes inflatsioonist, sissetulekute kasvust ja muudest majanduslikest teguritest. Selle tulemusena võib tulumaksuvaba miinimumi väärtus aja jooksul vähenemisele minna.

Teine väljakutse on seotud selle kasu saamisega kõigile. Kuna tulumaksuvaba miinimum on seatud kindlale summale, on madala sissetulekuga inimestel suurem tõenäosus sellest kasu saada. Kuid keskmise ja kõrgema sissetulekuga inimestel on tõenäolisem, et nende tulumäär on endiselt üsna kõrge.

Kokkuvõte

Tulumaksuvaba miinimum on oluline mõiste, mis mõjutab paljude inimeste majanduslikku heaolu Eestis. Seda miinimumi kasutatakse sissetuleku taseme tõstmiseks ja ebavõrdsuse vähendamiseks. Samal ajal võib selle väljakutseteks olla selle suurus ja selle kasu saamine kõigile. Eestis kehtib alates 2021. aastast tulumaksuvaba miinimum 645 eurot aastas ning see on tõepoolest oluline tulumaksu maksumaksjate jaoks kogu riigis.