Nullkulu

Nullkulu

kui suur on keskmine pension?

Kui suur on keskmine pension?

Eesti on riik, mida iseloomustavad pidevad muutused ja reformid. Need muutused kajastuvad ka riigi pensionisüsteemis. Seetõttu on paljud inimesed huvitatud keskmisest pensionist, et mõista, mis ootab neid tulevikus pensionipõlves. Käesolev artikkel annab ülevaate sellest, kui suur on keskmine pension Eestis.

Keskmise pensioni suurus

Statistikaameti andmetel oli 2020. aastal keskmine vanaduspension Eestis 523 eurot kuus. Samal ajal oli keskmine invaliidsuspension 374 eurot kuus. Need pensionid on märkimisväärselt suuremad kui keskmine töötasu, mis oli 2020. aastal 1 390 eurot kuus.

Nagu te märkate, on keskmine pension väiksem kui keskmine töötasu, mis tähendab, et pensionile jäädes peavad inimesed hakkama hoolikalt jälgima oma rahaasju ja kulutusi, et endale sobivalt elatada vanaduspõlves.

Pensionisüsteemi muudatused

Eestis on pensionisüsteem läbinud viimase kümnendi jooksul palju muutusi. Üks selline reform, mis jõustus 2011. aastal, oli pensioniea tõstmine. Enne reformi tuli meestel vanaduspensioni saamiseks jääda pensionile 63-aastaselt, samas kui naistel oli pensioniea piir 60 aastat. Pärast reformi jõustumist tõusis pensioniiga nii meestel kui ka naistel 65 aastale. Reformi eesmärk oli suurendada tulevaste pensionikohustuste solventsust.

Mõned kavandatud muudatused, mis puudutavad pensionisüsteemi, on veel käimas. Üks selline muudatus on neljanda pensionisamba loomine. Neljas sammas on osakute omanikele kättesaadav alates 2022. aasta jaanuarist ja võimaldab vabatahtlikku pensionikogumist. Samuti kiideti hiljuti heaks pensionide indekseerimise mehhanism aastateks 2022–2025. Indekseerimine tähendab, et pensione korrigeeritakse vastavalt inflatsioonile.

Mida tulevik toob?

Pensionisüsteem on palju muutunud ja sellel on märkimisväärne mõju keskmisele pensionile. Tulevikus on oodata veelgi rohkem muudatusi, mis mõjutavad pensionäride sissetulekuid. Peamised muudatused on seotud pensioniea tõstmise ja pensionide indekseerimisega. Lisaks on arutatud ka esimese ja teise samba vahendite ühendamist. Lisaks määrab pensioni suuruse kindlaks iga üksiku inimese töötasu ajalugu, seega on oluline teha teadlikke tööotsuseid, mis aitavad tulevikus hõlpsamalt pensionile jääda.< Kokkuvõte Kokkuvõtteks võib öelda, et Eestis on keskmine pension märkimisväärne, kuid see jääb siiski alla keskmisele töötasule. Pidevad pensionisüsteemi reformid mõjutavad otseselt pensioni suurust ja tulevik võib tuua veelgi rohkem muutusi, mis kajastavad inimeste eluviisi. Seetõttu on oluline hoolikalt jälgida riigi pensionisüsteemi muutusi ning teha teadlikke valikuid tõhusama pensioniplaani loomiseks. Kõige tähtsam on olla teadlik ja valmis tulevikuks.