Nullkulu

Nullkulu

kui palju võib kohtutäitur kinni pidada?

Kui palju võib kohtutäitur kinni pidada
Kohtutäitur on ametnik, kes aitab võlausaldajatel oma võlad välja nõuda võlgnikelt. Kohtutäituril on õigus kinni pidada võlgniku vara võlgade tasumiseks. Kuid kui palju siis kohtutäitur kinni pidada võib?

Selle teema juures on palju erinevaid aspekte, mis tuleb selgeks teha. Alustame kõigepealt sellest, mis on kinnipidamine ja millist tüüpi kinnipidamine on kohtutäituritel õigus teostada.

Mis on kinnipidamine?
Kui võlgnik ei ole maksnud oma võlga, siis võib kohtutäitur otsustada kinni pidada tema vara, et sundida võlgnikku võlgnevust tasuma. Kinnipidamiseks võib valida mitmeid erinevaid variante, kuid kõige sagedamini kinni peetakse võlgniku raha või vara.

Kuidas kinnipidamine toimub?
Kohtutäitur peab kinnipidamise otsuse alusel esitama võlgniku pangale käske, mille kohaselt võetakse tema pangakontolt kinni vajalik summa või raha sissenõudmiseks seisma pandud vara realiseeritakse rahaks.

Kui suur võib olla kinnipidamise summa?
Kinnipidamise suurus sõltub võlgnevusest. Kohtutäituril on õigus kinni pidada kogu võlgnevus, s.h võlgniku tasumata jäänud intressid, lisakulud ja ka kohtukulud.

Kuid millised on siis täpsemad piirangud kinnipidamisele?
Kinnipidamisele on mitmeid piiranguid. Näiteks ei tohi kinni pidada neid asju, mis on vajalikud igapäevaseks eluks, s.h. toit, majutus, ravimid. Lisaks ei tohi kohtutäitur kinni pidada võlgnevuse summat, mis on võrdne või väiksem kui võlgniku kuu netosissetulek.

Mis juhtub kui kinnipidamine on ületanud piiri?
Kui kohtutäitur on kinni pidanud liiga palju raha, siis peaksid võlgnikud pöörduma kohtusse ja esitama taotluse raha tagastamiseks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kohtutäituril on õigus kinni pidada võlgnevuse kogusummast, kuid selleks on piirangud. Kohtutäitur peab arvestama võlgniku põhivajadusi ning tagama, et kinnipidamine ei ületaks õiguspäraselt kehtestatud piire.

Järelikult on võlgnikul oluline olla oma võlgade tasumisel hoolikas, et vältida kaugemale minevat kinnipidamist ning ebameeldivaid tagajärgi.