Nullkulu

Nullkulu

mis maa?

Mis maa – põhjalikult Eesti maast

Eesti on Baltimaade osa ja küllap teate, milline see asub. Olles väike riik, on siiski palju inimesi, kes seda külastavad ja hindavad kaunist maastikku. Kas olete kunagi mõelnud, milline see maa tegelikult on? Selles artiklis uurime põhjalikult Eesti maad.

Eesti asukoht

Eesti on asustatud alates 9.-sajandist, mis tähistab seda, et see on kaua aega olnud inimtegevuseks. Eesti asub Põhja-Euroopas, Läänemerest ida pool, piirnedes põhjas Soomega, kirdes Venemaaga ja lõunas Lätiga. Eesti on kaunis riik, millele on aidanud kaasa tema asukoht ja loodus.

Eesti geograafia ja maastik

Eesti katab enam kui 45 000 ruutkilomeetrit. Selle maastik koosneb peamiselt tasandikust, millele on lisatud mõned kõrgused, metsad, järved ja saared.

Eesti on kõige pikemaid rannajoone – 3,794 km – millel on palju saari, madalikke ja lahtesid. Suurimad saared on Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu. Eesti rannamadaliku maastik jaguneb kolmeks alaks. Idarannikul on kivised kallastikud, mis ulatuvad peaaegu Venemaa piirini. Põhjarannik on kiiresti muutuvate rannakoosluste ja liivaste randadega. Lõunarannikul on väikesed lahesopid ja poolsaared.

Eesti kliima

Eesti kliima on parasvöötme kliima, mis tähendab, et talved on külmad ja suved soojad. Kõige külmem kuu on veebruar, kus võib temperatuur langeda kuni -10 °C. Kõige soojem kuu on juuli, kus päevased temperatuurid võivad olla kuni 30 °C. Eesti kliima on muutlik ja sageli ettearvamatu ning see on põhjus, miks on kasulik vähemalt üks kampsun kaasa võtta.

Eesti looduslikud ilmingud

Eesti on looduslikult ilus piirkond, mille ala on maastikul lai ja mitmekesine. Rikkalikud metsad, järved, jõed ja sood on Eesti maastiku väärtuslikud elemendid. Soojus on Eesti fauna ja floora mitmekesise koosseisu tulemus, mida võib leida metsast kuni loodusesse. Põhjarannikul võite kohata hallhülgeid, kes saabuvad põhjapoolsetelt aladelt. Kesk-Eesti männisojadele on iseloomulikud must-toonekurgede pesakohad. Loodus on nii rikas, et Eestis toimub iga aasta mitmeid erinevaid matkamarsruute, mida mõõdab loodus ja mille põnevuste kaudu uskumatu Eesti looduse osaks saada.

Eesti ajalugu

Enamikus Eesti põhikoolides õpetatakse riigi ajalugu iseseisva ja läbilõikena teise riigi ajaloost. Eesti lühike ajalugu ulatub tagasi 1205, mis kuulub Eestit põhja-osale ja Läänemere ümbrusele. 20. sajandil on tugevalt mõjutanud Eesti ajalugu rahvusvahelised konfliktid, sealhulgas Esimene maailmasõda, Teine maailmasõda, Nõukogude Liidu okupatsioon ja hiljem riikide reorganiseerimine.

Eesti majandus

Eesti majandus on turumajandus. Pärast Saksa okupatsiooni järgnenud Eesti majandusliku arengu hoogu, sillutas kommunistlik ehitusvõimalus tulemustele. Alates 1990. aastatest on Eesti majandus läbinud suuri muutusi, kuna see on liikunud aeglaselt sotsialismist eemale ning suurendanud majanduse tugevust, viies selle turumajandusse ja ehitades edulugu. Samas on Eesti majandus tugines kiiresti tarnitud rahvusvahelistele keskustele jaoks ja on raskustes ilmastikumuutustega kaasnevate põllukultuuridega.

Eesti kultuur

Eesti kultuur on põneva seguga erinevatest kultuuridest, nimelt Soome, Germaani, Venemaa, Läti ja Rootsi. Nende kultuuride segunemine on loonud ainulaadse Eesti kultuuri, mis on sageli väga huvitav ja täis elu. Eesti kultuuris on suurimad sündmused eesti laulupidu ja tantsupidu, mis toimuvad iga viie aasta tagant.

Järeldus

Eesti on väike ja looduslikult ilus riik, millel on rikkalik ajalugu, huvitav kultuur ja maastik, mis ootavad avastamist. Ma loodan, et see artikkel on andnud väärtuslikku teavet Eesti maastiku kohta, et suurendada huvi selle kauni riigi vastu.“`