Nullkulu

Nullkulu

mis maa see on akordid?

MIS MAA SEE ON AKORDID

Kas olete kunagi mõelnud, mida tähendab väljend “mis maa see on akordid”? Võib-olla olete seda kuulnud mõnes laulus või raadiosaates, kuid pole kindel, mis see täpselt tähendab. Selles artiklis selgitame lähemalt, mida need akordid tähendavad ja kuidas need muusikas kasutust leiavad.

Akordid on muusikas kombinatsioonid helidest, mis kõlavad samaaegselt. Need moodustavad terviku, mis on võimeline tajuma kindlat emotsiooni või tunnet. Sõnad “mis maa see on” viitavad intervallidele, mis moodustavad akordi. See tähendab, et muusikas on kindlad helide vahemikud, mis moodustavad konkreetse akordi. Vaatame järgnevalt mõnda põhilist akordi ja nende moodustamise viisi.

Dur-akordid

Dur-akordid on helikolmikud, mis koosnevad madalast helist, suurest tertsist ja kvintist. Tõlkes tähendab “dur” pikka või tugevat heli. Need akordid annavad selge ja positiivse emotsiooni, kuna nende helid harmoneeruvad omavahel suurepäraselt. Näiteks C-duur akord koosneb helidest C, E ja G. See on väga lihtne akord ja seda kasutatakse tihti muusikas.

Moll-akordid

Erinevalt Dur-akordidest on moll-akordid kurbema ja emotsionaalsema heliga. Need koosnevad madalhelisest kvintist, väikesest tertsist ja noopist. Tõlkes tähendab “moll” pehmet või nõrka heli. Näiteks A-moll akord koosneb helidest A, C ja E. Seda akordi kasutatakse tihti kurbade lugude või ballaadide taustal.

Septakordid

Septakordid on akordid, mis koosnevad seitsmest helist. Need on keerukamad akordid ja neil on võime muusikas rikkalikumaid emotsioone esile kutsuda. Näiteks C7 akord koosneb helidest C, E, G ja Bb. See akord annab tavalisele C-duur akordile rohkem pinget ja põnevust.

Dominant-septakordid

Dominant-septakordid on septakordid, mis kasutavad lisamisel kõrgemat terts-helid koos septimheliga. Need on samuti palju emotsionaalsemad kui põhilised Dur- ja moll-akordid. Näiteks G7 akord koosneb helidest G, H, D ja F. See akord kasutab pinget ja kergus, et muuta meloodia huvitavamaks.

Arpeggiated akordid

Arpeggiated akordid on siis, kui akordi helid ei kõla samaaegselt, vaid esitatakse järjestikku. See annab meloodiale rütmi ja sujuvuse. Näiteks C-duur akord võib esitada arpeggiated’ina, st meloodiliselt eraldi, esitades helid C, E ja G järjest. See annab loole soojuse ja kergete lõnga.

Kokkuvõtteks on akordid muusika põhielemendid. Need annavad meloodiatele emotsionaalse värvingu ja aitavad esitada erinevaid tundeid. Oluline on valida õige akord sõnumi edastamiseks. Dur-akordid annavad vedelatele ja rõõmsatele lauludele täiusliku raamistiku ning moll-akordid annavad kurbadele lüümikele sügavuse ja kurbuse.

Akordide kasutamisel on oluline häälestus ja muusikariist, mis annab õige akordi. Muusikat tuleb alati esitada südamega ja hästi tahtega. Nii saate anda oma muusikale erilise tõuke. Loodan, et selle artikli lugemine suurendab teie teadmisi ja armastust muusika vastu.