Nullkulu

Nullkulu

mis maa see on lyrics?

Mis maa see on lyrics?

Kui te olete kunagi kuulanud laulu või lugenud tekste, siis olete ilmselt märganud, kui olulised on sõnad. Lisaks sellele, et nad annavad meloodiale tähenduse ja emotsionaalse sisu, võivad sõnad hõlbustada ka mõistmist ja kaasa aidata interpretatsioonile. Üks laul, mis on pälvinud tähelepanu sõnade poolest, on “Mis maa see on” laulusõnad. See artikkel keskendubki selle laulu sõnadele ja nende tähendusele.

Selleks, et mõista “Mis maa see on” sõnade sisu, tuleb vaadata lähemalt laulu Loviise Kapperi teksti. Esimeses salmis laulab laulusõnade autor: “Kus võiks olla see päikseloojang/mis ühendab gammeldansk *ja tango*/Ei tea kas tahab enam otsida/ükskõik kus põuda, kevadet sorda”. Kui “Mis maa see on” sõnu tõlgitakse sõna-sõnalt, siis võib sõnu tõlgendada järgmiselt: päikseloojang, gammeldansk ja tango on kõik seotud tundega ajast ja kohast, kus laulja oli. Ta tundis end kuskil kodust kaugel ja tundis vajadust leida tagasi koju. Sõnad “ei tea kas tahab enam otsida” vihjavad sellele, et ta on kaotanud lootuse koju jõudmise suhtes ja ei tea, kas ta peaks selle poole enam püüdlema.

Teises salmis laulab Kapper: “On teid mis tahes lugusid kuulnud/see maa on midagi muud/Yks puudutus ja ma näen kõike/olekud, tujusid, kõiki varjundeid”. See salm räägib lauljast, kes on rännanud ja kuulnud palju erinevaid lugusid. Ta väidab, et “see maa on midagi muud”, mis viitab sellele, et ta on leidnud erilise koha. Sõna “puudutus” võib tähendada paljusid asju, kuid selle kontekstis võib see tähendada kultuuri, inimesi või loodusega seotud interaktsiooni. Ta väidab, et see puudutus võimaldab tal näha kõike – nii emotsioone kui ka varjundeid.

Kolmandas salmis laulab Kapper: “Ka kaugel kolkakülas lehvib lipp/meid viivad üle aasa, üle metsa/ning igal aastal kevadel särab lootus/tuleva suve üle”. See salm kirjeldab laulja teekonda kaugel asjaolevatelt kolkadelt tagasi koju. Lipu viide võib tähendada patriotismi või kohalikku kultuurilist identiteeti. Sõnad “üle aasa” ja “üle metsa” viitavad sellele, et laulja peab ületama takistusi, et jõuda tagasi koju. Sõna “särab lootus” võib rõhutada, et tal on ikka mõte, et ta jõuab koju ja sellest tekib uus usk tuleviku suhtes.

Lõppsõnas laulus laulab Loviise Kapper: “Miks ei tea kõik, kes siin Elavad/kui imeline on see maemaa/suuri rõõme, sügavaid pisaraid/igal sammul võib leida pea!”. Siin rõhutab ta maa ilu ja pidevaid muutusi. Sõnad “suuri rõõme” ja “sügavaid pisaraid” võivad viidata maa mitmekülgsusele. Samuti võib ta rõhutada seda, kuidas igal sammul oma rada kulgedes võib leida endale tähendusliku asja.

Kokkuvõttes võib öelda, et “Mis maa see on” laul on täis tähendamissündmust ning tundliku sotsiaalse ja kultuurilise vundamendiga, mis kirjeldab kodumaa otsingut, kogemuste jagamist ning kõigi aspektide või mõistete paremat mõistmist ülemaailmse maailmapildi ja kultuuriliste erinevuste alusel. Need tähendused on kõik tänapäevale väga olulised ning aitavad kaasa meie tõhusale ühiskonna ja kultuurilise keskkonna arengule.

Selles artiklis on kirjeldatud ja selgitatud “Mis maa see on” laulu sõnade sisu. Kuid oluline on meeles pidada ka seda, et sõnadega võib olla erinevaid, individuaalseid tõlgendusi, sõltuvalt laulu kuulajate kogemustest ja emotsioonidest. Seetõttu võib see laul igaühe jaoks tähendada midagi erinevat. Oluline on see, et sõnad räägivad sellest, et igaühel on oma tee ja lugu ning see kõik on osa meie ainulaadsetest kogemustest ja identiteetidest.