Nullkulu

Nullkulu

mis aastal tuli euro?

Mis aastal tuli euro?

Euro on Euroopa Liidu ametlik valuuta, mida kasutavad 19 riigi elanikud. Kuid millal see valuuta loodi? Milline oli selle algus ja kust leiti rahaline stabiilsus, mis on muutunud Euroopa võimsaks rahandussüsteemiks? Allpool vaatleme euro loomise ajalugu, arutleme selle mõju ja väljavaadete üle.

Euro algus

Euro idee hakkas levima 1970. aastatel, kui Euroopa riigid tegid koostööd, et soodustada kaupade ja teenuste vaba liikumist. 1986. aastal allkirjastasid ELi liikmesriigid Euroopa Ühtse Akti, mis sätestab suurendatud integratsiooni, kaasates rohkem koostööd majandus-, rahandus- ja sotsiaalvaldkondades. Üks samm selle suurema integratsiooni suunas oli Euroopa Pangandusliidu loomine 1993. aastal, mis tugevdas Euroopa Liidu rolli rahanduslikus stabiilsuses.

1992. aasta Maastrichti lepingus lõplikult otsustati euro kui ühtse valuuta kasutuselevõtu üle. Lepingu kohaselt tuli liikmesriikidele seada fikseeritud vahetuskursid ja hoida inflatsiooni tase kontrolli all. Samuti tuli aidata kaasa nende riikide poliitilisele kaasamisele, kes ei oleks muul juhul võimelised liituma euroalaga.

1999. aasta jaanuaris võeti euro kasutusele elektroonilises rahandussüsteemis. Kõik liikmesriigid peale Kreeka, kes liitus 2001. aastal, seadsid oma valuuta fikseeritud vahetuskursiga euro suhtes.

2002. aastal võtsid esimesed eurosedelid ja -mündid praktiliselt kasutusele ning euro kasutamine rikkus lõplikult riiklike valuutade turule.

Euroalaga liitumine

Liituda soovivatel riikidel tuli täita Maastrichti lepingus kehtestatud tingimused. Peamised neist olid:

Fikseeritud vahetuskurss. Enne ühinemist tuli uutel liikmesriikidel seada oma valuuta fikseeritud vahetuskursi euro suhtes.

Inflatsiooni piiramine. Uue liikmesriigi inflatsiooni määr ei tohi ületada 1,5 protsenti inflatsiooni alla jäävast euroalast, kelle puhul inflatsioon ei tohi ületada 1,5 protsenti.

Madalad intressimäärad. Liitumiseks vajalik intressimäär ei tohi ületada 2 protsendipunkti euroala keskmisest intressimäärast.

Järjepidevus. Uue liikmesriigi majanduspoliitika peab vastama kõigile euroala nõuetele ja peab olema püsiv.

Lepingute menetlemine. Uus liikmesriik peab tagama, et tema õiguslik raamistik täidab Maastrichti lepingus kehtestatud tingimusi.

Uute liikmesriikide liitumine euroalaga tõi endaga kaasa suure majandusliku muutuse. Näiteks Euroopa Liidu laienemise järel liitusid Bulgaaria ja Rumeenia 2007. aastal, Horvaatia 2013. aastal ning Tšehhia, Ungari ja Poola kandideerivad endiselt.

Euro kasutamise eelised

Euro on aidanud kaasa Euroopa majanduse integreerimisele ja on loonud kaubandusliku energiatõhususe piirkonna. Euroalaga liitumisega tekkis ELi liikmesriikidel suuremad võimalused kauplemiseks, samuti vähenesid valuutakursside võimetused ja Belgia või Hispaania jaoks ei tekkinud enam probleeme Hollandi ja Saksamaaga kaubeldes.

Lisaks sellele parandas euro riigi ja riigi suhteid mitmes majanduslikus sektoris, näiteks tööstuses, põllumajanduses, teenuste sektoris jne. Euroalaga liitumise tõttu vähenesid ka kaubandustõkked ja riikide piiridel püstitatud maksud ning tõuke majandusarengule.

Järeldus

Euro on Euroopa Liidu tähis ja on loonud majanduslikke väljavaateid riikidele ja kontinentidele. Kasutuselevõtuga võistlejad, kes on oma riiklikud jõupingutused euro kasutamiseks suunanud, koguvad nüüd kasu, mida ühine kaubandus just pakub. Lisaks on ka münte ja raha lihtsam kasutada ja vahetada, mis tähendab ka, et ülemineku ajal tekkinud probleemid lihtsalt kaovad ning majandus kasvab.