Nullkulu

Nullkulu

mis aastal sai eesti iseseisvaks?

Mis aastal sai Eesti iseseisvaks?

Eesti Vabariik on riik, mille ajalugu on suurepärane ning ajaloolased on uurinud ja kirjutanud palju selle rahva ajaloo kohta. Eesti Vabariik asub Läänemere piirkonnas, Skandinaavia poolsaare idaosas. See on maa, kus on palju kultuurilist pärandit, loodust ja imelisi inimesi. Kuid kuidas sai Eesti iseseisvaks riigiks? Mis sündmused ja ajaloolised hetked viisid Eesti Vabariigi loomise juurde?

Esimene iseseisvusperiood

Eesti iseseisvumine algas Esimese maailmasõja ajal. 23. veebruaril 1918 kuulutati Tartus välja Eesti Vabariigi iseseisvus, mis tunnustati veebruaril 1920 rahvusvahelisel konverentsil. See tähendas esimest korda Eesti Vabariigi ametlikku tunnustust.

Eesti Vabariik asutas oma riigivõimu, sealhulgas Rahvuskogu, Vabariigi Valitsuse ja Presidendi. Eesti Vabariigi esimene president oli Kindral Konstantin Päts.

Saksa okupatsioon

Kuid Eesti Vabariigi iseseisvus ei olnud kerge. Esimese maailmasõja lõpus okupeerisid Eestit Saksa väed ja algas Saksa okupatsioon, mis kestis Eestis 1918-1919. Sakslaste lahkumisel 1918. aasta novembris võttis võimu üle Eesti Ajutine Valitsus. Samal ajal hakkasid Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel peetud sõjad.

Vabadussõda

Eestile oli määravaks 1918. aastal alanud Vabadussõda, mis kestis 21. novembrist 1918 veebruarini 1920. selle aja jooksul peeti hulgaliselt lahinguid ning Eesti rahvas võitles oma vabaduse eest. Sõda kulges vahelduvate eduka ja ebaedukate etappidena, kuid lõpuks suutis Eesti sõja võita. Peamine võimsuse andja Eesti sõdimisel oli rahvas – Eestist mobiliseeriti Vabadussõjas üle 60 000 sõjamehe.

Rahvusvaheline tunnustus

Pärast sõda oli Eesti Vabariigi iseseisvus rahvusvaheliselt tunnustamiseks Valga rahu sõlmimisega detsembris 1919 . Eesti sai tunnustuse paljudelt Euroopa riikidelt, Ameerika Ühendriikidelt ja Jaapanilt. Eesti Vabariik astus ka sisse Rahvasteliitu ning hakkas ka rahvusvahelist majanduslikku koostööd tegema.

Teine maailmasõda

Teise maailmasõja ajal, 1940. aastal, tuli Eestile uus okupatsioon – Nõukogude okupatsioon. Eesti Vabariigi valitsus oli sunnitud lahkuma maalt ning Nõukogude Liit võttis võimu. Selle aja jooksul suruti maha Eesti kultuur, keel ja rahvuslikud traditsioonid. Kui Nõukogude Liit 1991. aastal lagunes, taastati Eesti Vabariigi iseseisvus.

Kokkuvõte

Eesti Vabariik sai iseseisvaks 23. veebruaril 1918 Tartus asutatud Eesti Ajutise Valitsuse poolt kuulutades Eesti Vabariigi iseseisvuse, mis sai õigusliku aluse veebruaril 1920 Tartus allkirjastatud rahuprotokolliga. Eesti Vabariik tunnustati paljudes Euroopa riikides ja maailmas ning astus Rahvasteliitu. Isegi pärast Nõukogude okupatsiooni tunnistasid Lääne riigid Eesti Vabariigi järjepidevusepõhimõtet ning Eesti Vabariik taastati 20. augustil 1991. Eesti rahvas võitles palju selle riigi eest ning see võitlus kajastub ka tänapäeval, tuues maailmale Eesti elujõulist riiki, kus elab õnnelik rahvas.