Nullkulu

Nullkulu

mis aastal tuli euro eestisse?

Mis aastal tuli euro Eestisse?

Euro on praegu ühine valuuta, mida kasutatakse suures osas Euroopa Liidus. Paljud riigid lükkasid kellale tagasi, et millal see toimuks ja millal see tuleks. Eestil oli võimalus oma kodumaa jaoks lüüa metallist valuutat või olla osa suurest tervikust ja ühineda euroalaga. Jaanuaril 2011 astus Eesti euroalasse ja liitus 16 teise riigiga, mis kasutavad nüüd eurot valuutana.

Miks otsustas Eesti euroalasse ühineda?

Eesti jaoks oli oluline saada juurdepääs Euroopa suurele turule. Euroopa integratsioon on olnud juba pikka aega Eesti jaoks tähtis eesmärk ja euro vastuvõtmine oli selle protsessi oluline osa. Tavainimesele tähendab see aga seda, et võimalus on reisida kergemalt Euroopas ning teha äri ilma makse ümber konverteerimata.

Eesti liitumine euroalaga sai alguse 2004. aastal, kui riik ühines Euroopa Liiduga ning võttis endale kohustuse liituda euroalaga. 2007. aastal oli Eesti majandus juba nii tugev, et ta vastas kõigile liitumise kriteeriumitele ja võis taotleda ametlikult euro kasutuselevõtmist. Liitumislepingule kirjutasid alla nii Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused kui ka Eesti Vabariigi valitsus. Järgmised kolm aastat Eesti töötas selle nimel, et viia oma majandus vastavusse euroalasse lubatud nõuetega.

Mis on euro kasutuselevõtmise mõju Eesti majandusele?

Eesti eurole ülemineku tulemusel on olnud positiivne mõju nii majandusele kui ka kogu riigi elukvaliteedile. Üleminek eurole vähendas oluliselt valuutavahetusega seotud kulusid ning hõlbustas seega kaubanduspartnerite leidmist. Täpsemalt, Eesti on näinud enamikus sektorites suuremat konkurentsivõimet ning suurenenud eksporti. Seega toob euro kasutuselevõtmine kaasa mitmeid eeliseid, millest võivad saada kasu nii Eesti elanikud kui ka ettevõtjad.

Peamised eelised, mida euro kasutamine Eestile toob, on:

– Lihtsamad tehingud Euroopas. Kuna euro on nüüd kogu euroalas ammendavalt kasutusel, saab Eestis reisijana ja ärituristina teistega vabalt kaubelda ilma valuuta kiusatuseta. See on ka äärmiselt kasuks e-kaubandusele. Seda kinnitab ka SEB Banki andmebaas, mis näitab, et mitme piiriülese tippettevõtte, sealhulgas oksjonite sait eBay ja reisikeskuste Expedia ja Skyscanner kasutajad kulutavad kümneid protsente rohkem raha, kui ostavad kohalikesse valuutadesse konverteerimisel.
– Vähenev majanduslik risk. Euro kasutuselevõtmine aitab vähendada mitte ainult inflatsiooniriski, vaid ka loob tingimused pikaajaliseks stabiilsuseks, mis soosib investorite tulekut.
– Soovitud stabiilsus. Üleminek eurole tähendas ka seda, et Eesti majandus muutus stabiilsemaks ja rangemaks eelarvepoliitikaks. Sellele aitas kaasa enamiku Eesti poliitilise ladviku eeldus, et euro on majanduslik ja poliitiline vabaduse sümbol, mida saavutavad ainult stabiilsed ja demokraatlikud riigid.

Kuidas Eesti euro kasutusele võttis?

Eesti viis läbi pika ettevalmistusprotsessi, et kohandada oma majandus euroalaga kaasas käivatele nõuetele. Kuna euroala liikmelisus nõudis riigi võlaproportsioonide, inflatsiooni ning rahanduse stabiilsuse kontrolli hoidmist teatud tasemel. Üleviimine oma kohalikult valuutalt eurole tuli läbi viia kogu majanduses. Kõik ettevõtted ja ametiasutused pidid vahetama oma riigi valuuta euro vastu. Kuid samuti tuli ka rahva jaoks võtta vastu oluline otsus. Eelkõige tuli pärast komisjoni volituste kinnitamist kohandada üldsusele arusaadavat teavet: koostada esitusi, üldistavaid trükiseid, veebilehti, organiseerida publikuid, koolitada müüjaid. Sellegipoolest on üleminek tehtud järk-järgult ja tarbijate kohustus ja võimalus oli esialgu kasutada nii eurot kui krooni.

Kokkuvõtteks

Euro kasutuselevõtt Eestis oli suur samm Euroopa integreerumisel. Kuigi mõned Eesti kodanikud ja poliitikud võisid sellele vastu olla, tõi see suurenenud kaubanduse ja määratud stabiilsuse. Eesti on täna rahvusvahelises ja terviklikus raamistikus, mis loob baasi riigi edukaks majanduskasvuks. Euro kasutuselevõtt on aidanud vähendada majanduslikke riske ja suurendada konkurentsivõimet, mis on kasulik nii Eesti kodanikele kui ka ettevõtjatele. Üleminek eurole oli sujuv ning tõi Eesti majandusele märkimisväärseid eeliseid tulevikuks.