Nullkulu

Nullkulu

mis aastal asutati politsei?

Mis aastal asutati politsei

Politsei on osa igapäevaelust ning mis tahes ajaloosündmuse uurijale tundub loetamatu arv küsimusi – alates sellest, millal ja kuidas politsei loodi, kuni selle arengu ja tänapäeva struktuurini. Nende küsimuste vastused ei ole lihtsad, kuid sellessama artikli eesmärk on need vastused teile anda.

Politseijõud Eestis

Eesti on riik, kus on väga vähe kuritegevust, ning politsei- ja piirivalveametid on vastutavad turvalisuse ja julgeoleku tagamise eest. Hoolimata tänasest seadusandlusest, mida politseis kasutatakse, näib see, et ajalugu alustas politsei väga erinevatel põhjustel.

Esiteks oleks kasulik mõista, milles politsei seisneb. Poliitilisest ja ajaloolisest vaatepunktist on politsei kehas, mis on kooskõlastatud, et säilitada ühiskonna korda ja turvalisust. Poliitilises struktuuris vastutab politsei seadusandjate järele, kuid nagu paljusid poliitilisi küsimusi, pole ka poliitilist süsteemi alati vastuvõetud.

Politsei arengu algus

Osa riike on võtnud oma politsei keha loomiseks väga erinevaid lähenemisviise. Näiteks Euroopa riigid on kogu ajaloo jooksul loonud mitmeid politseijõude ning sama halduspiirkonna erinevad osad võivad kuuluda erinevate politseiametite alla.

Eesti alustas oma politseijõudude loomist 1918. aastal, kui Eesti Vabariik sai iseseisvaks riigiks. Pärast väledat Vabadussõda koges Eesti politseikorpus suurt kasvu. Nõukogude okupatsiooni ajal muutusid politseijõud, mis hiljem nimetati “Militsea” – politseiks.

Kui Eesti taaskord iseseisvumist koges, julgustas see informatsioon Eesti politsei vajalikkusesse. Tihti kritiseeritakse Eesti politseiteenistust selle kardinaalsuse ja kättevõideldavuse pärast, kuid kõige kiiremini arenevad rühmitused ja kogukonnad saavad aru, et just politsei on see, mis tagab nende igapäevase turvalisuse.

Politsei tänapäeval

Tänapäeval vastab Eesti politsei ja piirivalve amet, mida sageli nimetatakse Politsei- ja Piirivalveametiks (PPA), inimeste turvamisele ning kuritegude ennetamisele. Loomulikult on Eesti politseiametite struktuur palju keerulisem ja segasem – alustades osakondadest ja lõpetades iga-aastaste reformidega.

Eestis kasutatavad politseijõud on kohaliku omavalitsusega seotud organisatsioonid. Politsei on vajalik igas piirkonnas, tagamaks turvalisuse ja järjekorra säilimist. Peale selle tagab politsei ka liikluskorralduse ja kontrolli.

Kokkuvõte

Kokkuvõttes võib öelda, et Eesti politsei on paljudes valdkondades muutunud väga keeruliseks, kuid siiski pakuvad politsei- ja piirivalveametid inimestele igapäevast kindlustunnet. Just niimoodi peaksid kõik politseiideed töötama ning oma rolli täitma.

Loodame, et see artikkel andis teile vajalikud vastused küsimusele, mis aastal asutati politsei. Eesti politsei on aja jooksul läbi teinud hulgaliselt muudatusi ning on nüüd üha enam segatud selle riigi erinevatest organisatsioonidest, kellel on roll ühiskonna järjekorra ja turvalisuse tagamisel.