Nullkulu

Nullkulu

mis aastal asutati piirivalve?

Mis aastal asutati Piirivalve?

Eesti piirivalve amet asutati 23. veebruaril 1918. aastal Eesti Vabariigi Poolkaitse nime all. Poolkaitse oli organisatsioon, mis pidi tagama piiri- ja rannavalve ning toetama politseisse kuuluvate jõudude tööd. Eesti piiri valvamine oli oluline, kuna Eesti oli kaks korda okupeeritud Vene sõjavägede poolt.

Esimesel Eesti iseseisvusajal ameteid hoopis ebaefektiivselt asutas ning oma ülesannete täitmisel löödi nad Takeranna lahingus 1919. aastal luhtavalt tagasi. Nende amet esialgset nime Calendula all, mida hiljem nimetati Eesti Territoriaal Kaitsela või ETK-ks, pole suutnud toime tulla oma põhiülesandega Eesti piiride kaitsmisega. Eesti kaitsmiseks loodi seejärel Kaitsejõudude peastaap poolsõjaväelise koosseisuga, kuid nende üle ei olnud piirivalvel mingit kontrolli.

1934. aastal asutati Eesti Piirivalve ühendus, mis kaitses piire peaaegu 55 aastat kuni meie iseseisvuse taastumiseni Pärast Eesti taasiseseisvumist 1991. aastal loodi uuesti piirivalve amet ja seda kontrollis Siseministeerium. Siseministeerium sai vastutuse ka politsei, päästeteenistuse ja teiste jõustruktuuride eest. Piirivalvel oli väga oluline roll koos Kaitsejõudude ja politseiga. Kohalikel õiguskaitseorganitel on võimalus kasutada kriisireguleerimise ja korrakaitse valdkondades piirivalve ameti tuge. Piirivalvel on oluline roll meie riigi kaitsel ja julgeolekul.

Tänapäevases tehnoloogilises maailmas on piirivalve ameti rolli muutunud ning need püüavad tagada Eesti piiride turvalisuse kaasaegsete seadmete, nagu droonide, päevavalguskaamerate ja seadmete abil. Lisaks kasutavad nad ka innovaatilisi meetodeid nagu biomeetrilised andmebaasid, mille abil nad saavad tuvastada isikuid kogu maailmas. Piirivalve amet haldab kaht rahvusvahelist teeninduspunkti – Lennu- ja Sadamapoliitikateenistus.

Lõpusõnad

Kogu artiklis oleme näinud, kuidas piirivalve amet on Eestile väga oluline, kuna see tagab riigi julgeoleku ja kaitse. 1918. aastal asutasime ameti oma piiride kaitsmiseks, kuid kuni tänapäevani on amet täiustanud oma tehnoloogiat ja innovaatilisi lahendusi. Kahjuks ei ole piirivalve ametit veel piisavalt tunnustatud, kuid me peaksime mõistma nende tähtsust meie riigi kaitsmisel.