Nullkulu

Nullkulu

mida küsida töövestlusel tööandjalt?

Mida küsida töövestlusel tööandjalt?

Tööintervjuu on oluline samm mis tahes tööotsingu käigus. See on võimalus näidata tööandjale, kes sa oled, ning mõista, kas ettevõte ja töö sobivad sinu ootustele. Kuid see pole vaid ühekordne kogemus – see on ka võimalus esitada küsimusi, et saada paremat aimu potentsiaalse tööandja ootustest ja töökohast. Selles artiklis esitleme mõningaid küsimusi, mida saad esitada töövestlusel, et tagada, et kõik tööandja ootused on selged ning sul on vajalik teave.

Millised oleksid minu peamised ülesanded selles töös?

Tööpakkumises kirjeldatud ametijuhendi põhjal võite teada saada teatud asju nende ootuste kohta, kuid kui te soovite saada täpsemat aimu sellest, mida amet teie jaoks tähendab, küsige tööandjalt, millised on peamised ülesanded, mida peate täitma. See annab teile parema ettekujutuse konkreetsest töökohast ja sellest, kas see sobib teie oskustele ja huvidele.

Milline on ettevõtte kultuur?

Ettevõtte kultuur on kriitiline tegur, mida tuleks arvestada tööotsuste tegemisel. Kui teile meeldib avatud suhtlemine ja kollaboratsioon, ei pruugi teile meeldida ettevõte, kus kõik töötajad töötavad omaette kabinetides. Küsige tööandjalt, milline on ettevõtte kultuur, et saada paremat ettekujutust sellest, mida oodata.

Millised on ärieesmärgid ja kuidas mina saan aidata nende saavutamisel?

See küsimus aitab tuvastada, millised on ettevõtte üldised eesmärgid ning millised on teie roll nende saavutamisel. See võib aidata teil tuvastada, kas selle ettevõtte eesmärgid on kooskõlas teie enda eesmärkide ja visiooniga.

Mis on teie ootused minu tulemuste suhtes?

See küsimus on eriti oluline, sest see aitab teil mõista, millist taset tööandja ootab ning kas teie ootused kattuvad nendega. Arusaadavalt on oluline, et tööandja ja töötaja oleksid algusest peale samal leheküljel sellest, millised on ootused võimaliku töötaja poolt.

Milliseid väljaõppevõimalusi pakub ettevõte?

Teie karjääri arendamine on otseselt seotud ettevõtte poolt pakutavate väljaõppevõimalustega. Küsige, milliseid karjäärivõimalusi ettevõte teile pakub ning milliseid väljaõppevõimalusi on ta valmis teile andma.

Milline on edukuse mõõtmise protsess?

Edukus sõltub sageli sellest, kuidas seda mõõdetakse. Küsige tööandjalt, kuidas ta mõõdab töötajate edukust ning millised on selle protsessi kriteeriumid. See annab teile kinnituse selle kohta, kas teie isiklikud tööeesmärgid on kooskõlas ettevõtte ootustega.

Millised on ettevõtte töötajate hüved ja eelised?

Tööandjate poolt pakutavad hüved ja eelised varieeruvad suuresti ettevõttest ettevõttesse. Küsige tööandjalt, mida ta pakub oma töötajatele ning millised on nende hüvede ja eeliste lisatingimused.

Kuidas tuleb tööaeg öelda ning kuidas on selle koordineerimine lõppenud?

Kui teil on tarvis minna perekondlike või tööülesannete juurde, võib see olla tõsine probleem. Küsige tööandjalt, millised on tööajaseaduse võimalused ja kuidas nad kohtlevad oma töötajad tööplaneerimisanalüüsi ajagraafikult järgmise tööpäeva lõpus.

Millised on ettevõtte tõusutee ja karjäärivõimalused?

Paljud töötajad vaatavad oma karjäärivõimaluste poole, kui nad kaaluvad uusi tööpakkumisi. Küsige tööandjalt, millised on teie võimalused ettevõtte sees edasi liikumiseks, kui liigute vajadusel mujale ?

Kuidas saab ettevõte oma kogukonnaga integreeruda?

Ettevõtte suhted oma kogukonnaga võivad oluliselt mõjutada üldist mainet ning tööandja töösuhte terviklikkust oma töötajatega. Küsige, millised on ettevõtte suhted kohaliku kogukonna ning heategevus- ning toetusprojetktid on volitatud selle osana kogukonnaga koostööd tegema.

Kokkuvõte

Tööintervjuu on märkimisväärne samm igas tööotsingus ning see on võimalus mitte ainult enda tõestamiseks, vaid ka selleks, et mõista, kas ettevõte sobib sinu vajadustega. Küsimuste esitamine võib aidata teil paremini mõista tööandja ootusi ning aidata teil teha lõpliku otsuse, kas töö vastab teie karjäärieesmärkidele ja visioonile. On oluline märkida, et küsimuste loetelu töövestlusel on pikk ja mitmeid väga olulisi punkte võib jääda vajalikuna kajastamata.