Nullkulu

Nullkulu

kuidas arvutada puhkusetasu?

Kuidas arvutada puhkusetasu

Puhkuseaeg on töötajatele oluline, sest see võimaldab neil omapäi aega veeta, lõõgastuda ja laadida end uuteks väljakutseteks. Kuid tööandjate jaoks on sel ajal ka oluline teada, millist tasu peavad nad töötajatele välja maksma. Selles artiklis vaatame, kuidas arvutada puhkusetasu ja milliseid tegureid arvesse võtta.

Töötajate puhkusetasu arvutatakse nende tööpäeva, töötasu ja töötamise aja alusel. Puhkusele minnes maksab tööandja töötajale puhkusetasu ning töötaja ei tööta sel ajal. Puhkusetasu peetakse töötasust eraldi. Selle arvutamise kriteeriumid esitatakse Eesti seaduste, töölepingu seaduse ja tööaja seaduse alusel.

Töötaja puhkusetasu arvutamine

Puhkusetasu arvutamine toimub kahe erineva meetodi järgi: kalendripäevade meetod ja tööpäevade meetod. Kalendripäevade meetod on kõige tavalisem viis, kui töötaja saab tasu puhkepäevade ning nende arvu alusel, mida ta on võtnud.

Töötajale, kellel on 28 kalendripäeva palgatud puhkust, tuleks puhusega kaasnev tasu arvutada järgmiselt:

Tasu suurus = töötaja põhipalk/12 x kalendripäevade arv

Põhipalk on töötaja arvestatav kuu- või tunnitasu, mis sisaldab töötaja põhintasu, aja- ning kohatasusid või muul viisil kindlaks määratud tasu. Loomulikult, kui töötaja töötas osakoormusega või poolel kohaga, mõjutab see tema puhkusetasu suurust.

Töötaja kalendripäevade arvutamisel tuleks arvestada ka nädalavahetuse päevi. Lisaks arvestatakse puhkusetasu ka nädalavahetuse päevadele ja riigipühade ajale. Mõte on selles, et töötaja saaks samasuguse tuluteenimisel või selle lähedase puhkeperioodi kui tööajal.

Töötajal on õigus võtta puhkus ka pärast töösuhet, kui tal on kehtivad looduskatastroofid või muud erakorralised asjaolud, mis takistavad töötajal töö tegemist. Siiski tuleks selles olukorras arvestada, et töötaja peab olema teavitatud oma puhkusest ette vähemalt 14 päeva.

Töötajate puhkused ja nende arvutamine

Üldiselt kehtib töötajale tööandja poolt kindel arv puhkepäevi. Töölepingu üleandmisel tuleks töötajas selgitada, kui palju puhkepäevadega taarvestada saab. Kilohinnaks võib olla kümme protsenti palgast, aga ka kokkulepped erinevad.

Töölepingu lõppemisel on töötajal õigus saada töölepingu kestel kogunenud puhkuse tasu. Töölepingu lõppemisel tuleb tööandjal arvestada töötaja kogunenud palgaga, olukorravigastuste ja üldkulusid, kuid ka töötaja poolt töölepingu kestel tehtud kulutuste arvestust.

Puhkusetasu mõju töötaja tulule

Töötajale saab puhkusetasu tulu drastiliselt mõjutada, kuna sageli saavad nad puhkusetasu vaid osa oma regulaarsest palgast. Puhkusetasu tuleb eraldi välja tooma, et töötaja saaks selgelt aru, mis tulu ta saab vaba ajaga töötamise eest. Samuti on oluline märkida, et tööandjal on õigus vähendada puhkusetasu, kui töötaja rikub töökorraldust puhkuse ajal, näiteks on tööandjale kuuluva varaga hooletu.

Kokkuvõttes on puhkusetasu arvutamine õigusaktide, töölepingu ning tööaja seaduse poolt sätestatud kriteeriumidega. Puhkepäevade arvutamisel lähtutakse kalendripäevade või tööpäevade meetodist, kuid oluline on kindlaks määrata ka töötaja põhipalka. Arvestada tuleb ka tyles, kui töötaja ei saa päevade basic lõpetanud nõutud tingimusi.

Artiklis avaldatud info on õigusaktide ja töölepingu seaduse alusel sünteesitud ning selle eesmärk on anda tööandjale ülevaade puhkusetasu arvutamise põhiprintsiipidest. Lisaks annab see töötajatele ülevaate nende õigustest, mis on seotud puhkusele mineku ja puhkusetasu maksmisega tööandja poolt.

Nii tööandjatele kui ka töötajatele on oluline teada, millised on puhkusetasu arvutamise põhimõtted, et tagada võrdne kohtlemine ning vältida arusaamatusi ja vaidlusi puhkusega seotud küsimustes. Soovitame tutvuda puhkusetasu nõuannetega ja vajadusel otsida abi juristidelt.