Nullkulu

Nullkulu

kuidas arvutada?

Kuidas arvutada: teie juhend numbritega töötamiseks

Arvutamine on tänapäeval kõigis elu valdkondades vältimatu oskus ja see on hädavajalik oskus ka igapäevaelus. Tõenäoliselt olete varem ainult lihtsaid matemaatilisi ülesandeid lahendanud, kuid kas olete huvitatud sellest, kuidas lahendada keerukamaid arvutusülesandeid? Siin on teie juhend selleks, kuidas arvutada.

Arvud ja numbrid

Enne kui saate hakkama arvutamisega, peate saama aru numbrite tähendusest. Arvud on matemaatiline mõiste, mida kasutatakse koguste, suuruste ja hindade mõõtmiseks. Need võivad olla nii positiivsed kui ka negatiivsed ja need võivad sisaldada murde ja kümnendkümneid.

Matemaatilised operaatorid

Matemaatiline operaator on sümbol, mida kasutatakse arvutamiseks. Selleks, et saada head tulemust, peate teadma kõiki põhitehteid, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine. Nende operaatorite kasutamine arvutuse lahendamiseks sõltub teie arvutusprobleemist.

Murdarvud

Murrud on numbrid, mida esitatakse murdude kujul. Need võivad olla positiivsed või negatiivsed ja võivad sisaldada ka tavapäraseid numbreid. Murrud on olulised paljude matemaatikatehete lahendamisel, nagu jagamine ja jagatud koguste määramine.

Protendid

Protsendid on numbrid, mis määravad osa tervest. Need on tähtsad protsentarvutustes, müügitulemuste arvutamisel jne. Protsendi arvutamiseks on mitu meetodit, kuid kõige tavalisem on seda teha järgmise valemi abil:

Protsent%/100

Geomeetria

Geomeetria on matemaatika haru, mis tegeleb kujundite ja nende omadustega. See hõlmab teemasid nagu kolmnurgad, ruudud, ristkülikud ja muud geomeetrilised kujundid. Geomeetria õppimine on oluline igapäevaelus, kuna see on kasulik juhtudel, kui peate mõõtma esemeid või jooniseid.

Algebra

Algebra on arvuteaduse haru, mis hõlmab muutujatega võrrandite lahendamist. See on oluline paljudes eluvaldkondades, nagu füüsika, inseneriteadus jne. Peate teadma algebra põhiprintsiipe ja -valemeid, et saaksite lahendada keerukamaid arvutusülesandeid.

Statistika

Statistika on matemaatika haru, mis hõlmab andmete analüüsi. See on oluline paljudes valdkondades, nagu tervishoid, majandus, ärindus ja isiklik rahandus. Peate teadma statistika aluseid, nagu keskmine, mediaan ja mood, et saaksite edukalt oma andmeid analüüsida.

Programmeerimine

Programmeerimine on arvutiteaduse haru, mis hõlmab arvutiprogrammide kirjutamist. Selleks, et saada heaks programmeerijaks, peate arvuteid tundma ja olema hea loogilise mõtlemisega. Peate teadma programmeerimise põhiprintsiipe, nagu if-lause, tsüklid, funktsioonid ja muutujad.

Kokkuvõte

Arvutamine on oluline, kuid sõna kõige intrigeerivam osa on see, et see on lahe ja see on isiklik saavutus. Arvutites õppimine aitab teil normaliseerida ühtlaste arukate tulemiteni jõudmise uut kogemust, mis parandab teie loovust ja enesehinnangu taset. Järgmise korrani, kui teie teekond arvutamise maailma juurde jätkub!