Nullkulu

Nullkulu

kui vanalt võib seksida?

Kui Vanalt Võib Seksida: Seksuaaltervise Kaitse ja Turvalisuse Käsiraamat

Seksuaaltervis on inimese füüsiline, emotsionaalne, vaimne ja sotsiaalne seisund, mis hõlmab tema seksuaalsust ja sellega seotud õigusi. Seksuaalsuse väljakujunemisel ja seksuaalsuhete loomisel on mitmeid tegureid: bioloogiline, psühholoogiline, sotsiaalne ja kultuuriline. Seksuaalsusega seotud otsuste langetamisel on oluline mõista, millised on selle tagajärjed, kuidas end kaitsta ja kust abi saada, kui midagi valesti läheb.

Seetõttu on oluline, et noored oleksid seksuaaltervise ja -hariduse teemadel hästi informeeritud. Seksuaalharidus ei hõlma ainult teadmistekohtade loetlemist, vaid ka klassiruumiväliseid õppevahendeid, sealhulgas enesehinnangu, eneseväärtuse ja enesekindluse kasvatamist ning võimalike olukordade lahendamise strateegiate õppimist. Piisav seksuaalse hariduse saamine aitab vältida soovimatut rasedust, vähendada seksuaalhaiguste levikut ja häbistamist, mille võib omakorda põhjustada teadmatusest tulenev hirm.

Vanuserühmadeks jagavad eksperdid teismelised, noored täiskasvanud ja keskealised täiskasvanud. Iga vanuserühma puhul on oluline mõelda nii enda kui ka kaasaegsete vajadustele ja soovidele. Kuigi iga konkreetne vanus või ajast Eestis ei vasta lääne maailma standardile, on mitmeid suuniseid ja soovitusi, mida võib lugeda kaasaegseteks.

Teismelised

Teismeiga on puberteedi protsess – hormoonide taseme tõus ja probleemide aktiivsus, mida iseloomustab füüsiliste muutuste ja emotsionaalsete väljakutsete periood. Seksuaalsuse temaatika muudab noorukite jaoks selles eluetapis sageli ebamugavaks. Teismelistele tuleb seletada, et keha muutustega kaasnevad teatud tunded ja soovid, mis võivad tekitada segadust. Selles eas on oluline kindlustada, et seksuaalkäitumise küsimused oleksid privaatsed, austaks teismeliste privaatsust ja väärikust ning samuti nende küpsuse ja vastutustunde tasemeid.

Seksuaalharidus on kõige parem korraldada järjepideva programmiga, mis sisaldab nii bioloogiliste protsesside kui ka teadliku käitumise elemente. Samuti tuleb rääkida seksuaalsuse turvalisusest ja kasutada kaitsevahendeid, mis on ohutud ja tõhusad. Seda tuleks hoida kuni täiskasvanuks saamiseni.

Noored täiskasvanud

Noored täiskasvanud hõlmavad vanuserühma 20-30 eluaastat, mis on tihti seotud viljakusega, õpingute vormistamise ja karjääri alustamise perioodiga. Teistsugused eesmärgid, elukorraldus, vanemaharidus, tervisehooldus ja isiklik elu on noortele täiskasvanutele väga olulised prioriteedid. Neid tuleks kaasata seksuaalsuse teemasse tööga seotud koolitustega, avatud arutelude ja kogemuste vahetamisega.

Selles vanuses kohatud kannatavad kõige enam sugulisel teel levivate haiguste ja soovimatute raseduste tõttu. Noortele tuleks näidata, kuidas paljusid neist haigustest saaks ennetada ohutu seksuaalkäitumise kaudu. Samuti tuleks neile teadvustada, milline on ohutu periood lapse saamiseks.

Keskealised täiskasvanud

Keskealised täiskasvanud on vanuses 30-50 eluaastat. Selles vanuses rühmas on oluline mõelda paarissuhtele, tervisele, stressitaseme juhtimisele ja töökohale. Oluline on aru saada, et igaüks võib endiselt nautida ja vajadusel kaitsta oma seksuaalsust.

Selle vanuse rühma inimesed peaksid tundma oma keha, oma partneri keha ja sugu kaitsmiseks kasutatavaid vahendeid. Seksuaalkäitumise tulemusel sõprussuhtele ja isiklikele pumpamistele tulenevad sageli häired. Selle vanuse kohta on soovitus pere planeerimine eriti hoolikalt planeerida.

Kokkuvõte

Seksuaaltervise temaatika on alati oluline iga inimese jaoks, eriti neile, kes omakeha ja oma elu enda käes hoiavad. Seega on oluline mõista, kuidas seksuaalseid tundeid kontrollida ja oma keha kaitsmiseks kasutada erinevaid kaitsevahendeid.

Kui jõuate seksuaalsuhteni, peate teadma oma piire, looma suhteid, mis austavad sinu ja teiste õigusi, teadma STD ennetusmeetodeid, usaldama sisemist häält, vältima olukordi, kus on ümbritsetud liiga paljude või sobimatute inimestega. Samuti on oluline tunda oma keha ja väärtustada teiste kehasid ning vältida väärkohtlemist, ärakasutamist või survet seksuaalsetele tegevustele, mis on teile sobimatud.