Nullkulu

Nullkulu

kui vanalt saab teha relvaluba?

Kui Vanalt Saab Teha Relvaluba

Relvatunnistuse omanikuks saamiseks peate sobima ohutunnetuse ja vaimse ja füüsilise heaolu tagamise tingimustele. Seadus määrab selged kriteeriumid relvatunnistuse saamiseks. Relvatunnistust saavad taotleda vähemalt 18-aastased isikud, kui neil pole kriminaalkorras karistatud ning neil pole psühhoaktiivsete ainete kuritarvitamisega seotud probleeme.

Relvatunnistuse saamiseks tuleb läbida järjestikuste kontrollidega protsess, mis tagab ohutu relva käitlemise. Võimalusel peaksid vanemad rääkima oma lastega relvaohutusest ja veenduma, et nad mõistavad selle olulisust.

Kuid millised on täpsemalt relvatunstistuse saamise nõuded?

Vanusepiirang

Esimene küsimus, mis reeglina tekib, on seotud vanusepiirangutega. Eesti Vabariigi seadused määravad kindlasti ära vanusepiirangud, mille järgi saab relvatunnistuse. Alates 2019. aastast peab taotleja olema vähemalt 18-aastane, et relvaluba taotleda.

Lisaks peab isik olema alalise elukohaga Eestis ning omama kehtivat isikutunnistust. Muude dokumentide (nt juhiloa) omandamine ei taga automaatselt relvatunnistuse taotlemise võimalusi. See tähendab, et ilma kohaliku isikutunnistusega relvatunnistuse taotlemine on võimatu.

Ohutusstandardid

Relva kasutamine on ülimalt ohtlik ja selle tõttu on taotlejatel vaja läbida mitmed ohutusalased koolitused ja kontrollid. Kõik taotlejad peavad selle protsessiga nõustumiseks täitma taotlusvormi, et alustada sobitumise hindamise protseduuri.

Sobimatus kriteeriumide miinimumnõuetele või relva- ja laskmisohutus kahtlustele annavad õiguse taotlus tagasi lükata. Nagu enne mainitud, võib ka kuritegelik minevik olla põhjus, miks relvatunnistust ei väljastata.

Relva ja laskmise ohutusnõudeid peab tundma iga relvaomanik. Seetõttu kohustatakse ka relvatunnistuse taotlejaid läbima relvakoolituse usuinstruktorite käe all. Koolitus hõlmab nii teoreetilisi kui ka praktilisi oskusi relva käsitsemise osas.

Kursus peab sisaldama järgmisi elemente:

– Ohutusmeetmed
– Relvahooldus
– Laskmisnõuded
– Relva näidisõppused
– Valususe hindamine
– Seaduse mõistmine

Taotlejad peavad tõestama, et nad on õppinud relvatunnetuse “AJALOOLIST HINNANGUDET” ning neil on käes kõik käitlemiseks ja hoolduseks vajalikud oskused. Lisaks on relvatunnistuse saamiseks vajalik põhjalik taustakontroll, kus hinnatakse kandidaatide sobivust suurte vapustuste ja konfliktide seast väljumisel.

Kokkuvõte

Seega, kui soovite relvatunnistust saada, tuleb teil alustada kursuse läbimisega, mis sisaldab relva ja laskmise ohutusalast koolitust. Peab selguma, et taotlejad vastavad sobivusele, tuleb selgitada, kas taotlejatel pole minevikus tehtud seaduserikkumisi, mis on seotud näiteks narkootikumide kuritarvitamisega.

Taotlemisprotsessi läbinud isikud saavad relva osta ning tulistada seda kohalikel tulistamisaladel või jahiväljadel (). See tähendab, et peate olema vähemalt 18-aastane ning teil peab olema vajalik dokumentatsiooni. Kursusel läbimise protsess nõuab aga ka ajakulu ning mõnikord ka raha. Kuid kui te olete otsustanud, et soovite relva kasutada, saate alati pöörduda asjatundja poole ning saada lisainfot relva käitlemiseks.