Nullkulu

Nullkulu

kui vanalt saab hääletada?

Kui Vanalt Saab Hääletada

Eesti Vabariigis on igaüks õigustatud oma häält avaldama, kui ta on saavutanud vajaliku vanusepiiri. Kuid millal saab Eesti kodanik hääletama minna, millised on nõuded ja milliseid dokumente on vaja hääletamisel esitada? Selles artiklis jagame teavet Eestis kehtivate nõuete ja piirangute kohta, et olla hästi ette valmistatud ja tuttav valimisprotsessiga.

Mis on hääletamisiga?

Hääletamisiga on vanus, alates millest saab inimene oma hääleõiguse kasutada. Eesti Vabariigis on see vanus 18 aastat vana. Kui sa oled juba 18-aastane, siis saad hääletada riigikogu valimistel, kohalikel valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel.

Millist dokumenti on hääletamisel vaja esitada?

Hääletamiseks vajalike dokumentide nõuded sõltuvad sellest, kas hääletamine toimub valimisjaoskonnas või eelhääletusel.

Kui hääletamine toimub valimispäeval valimisjaoskonnas, on vaja esitada isikut tõendav dokument, kas ID-kaart või pass. Samuti on võimalik kasutada digitaalset isikutunnistust või selle mobiilibrauserit.

Kui hääletad eelhääletusel, siis võid esitada ka juhiload, elamisloa või pensionit või toetust tõendavat kaarti.

Kes võivad hääletada?

Eesti Vabariigis võivad hääletada kõik Eesti kodanikud, kes on saavutanud 18. eluaasta ning on kantud rahvastikuregistrisse. Samuti võivad hääletada Euroopa Liidu kodanikud, kes on Eestis alalist elamisluba saanud ja on registreeritud rahvastikuregistris.

Samuti on valimistel võimalik osaleda ka Eesti mittekodanikel. Selleks tuleb neil enne valimisi saada valijakaart, kuid peavad esitama väga spetsiifilisi dokumendid.

Kuidas hääletamine toimub?

Hääletamine toimub valimisjaoskonnas, mis on määratud vastavalt valija elukohale. Kõik valimisjaoskonnad on avatud valimispäeval, mis on kindlaks määratud valitsuse poolt.

Sul on õigus hääletada ainult ühes valimisjaoskonnas. Kui hääletamine toimub välismaal ja sa ei saa kohale minna, on sul võimalik ka eelhääletuse korras oma hääl anda Eesti saatkonnas või konsulaadis.

Hääletamisaeg ja kuupäevad

Hääletamise aeg määratakse iga konkreetse valimiskogumiku poolt. Riigikogu valimised toimuvad tavaliselt iga nelja aasta tagant, kohalikel valimistel on periood iga viie aasta tagant ning Euroopa Parlamendi valimised toimuvad iga viie aasta tagant.

Hääletamise aega määrav teave avaldatakse meedias.

Kokkuvõte

Selles artiklis oleme käsitlenud põhisätteid ja nõudeid seoses hääletamisega Eestis. Oled sa valmis hääletama, kui oled saavutanud 18-aastase vanuse ja sul on kehtiv isikut tõendav dokument. Hääletamise ajad ja kuupäevad avaldatakse eelnevalt meedia vahendusel, nii et sa ei pea muretsema. Iga kodanik võib hääletada, ilma et tema parlamendiliikmeks või valimiskogu liikmeks oleks saanud.

Loodame, et sellest artiklist oli abi! Kui teil on lisaküsimusi, võtke ühendust oma kohaliku valimiskomisjoniga või kontrollige internetist.