Nullkulu

Nullkulu

mis kellani saab hääletada?

Mis kellani saab hääletada?

Kaaludes otsust hääletada, on oluline teada, millal saab seda teha. Eestis võib hääletamine toimuda erinevatel aegadel ja erinevates kohtades, sõltuvalt valimistest. Siin on ülevaade sellest, millal saab hääletada erinevatel juhtudel.

Kohalike omavalitsuste valimised

Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad Eestis üks kord nelja aasta jooksul. Hääletamine toimub fikseeritud päeval – esimesel pühapäeval oktoobris. Tavaliselt on hääletusaeg kell 9.00-20.00. Mõnedel juhtudel, nagu näiteks 2017. aasta valimistel, oli hääletusaeg pikem – kuni oktoobrini, kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

Riigikogu valimised

Riigikogu valimised toimuvad Eestis iga nelja aasta tagant. Hääletamine toimub ka ühel kindlal päeval – pühapäeval. 2019. aasta valimistel oli hääletusaeg vahemikus kell 9.00 kuni 20.00. Enne seda oli võimalik e-hääletusega hääletada. E-hääletus oli avatud vahemikus 21.-27. veebruarini kell 9.00-st kuni 20.00-ni.

Euroopa Parlamendi valimised

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad tavaliselt kord viie aasta jooksul. Hääletamise kuupäeva määrab Euroopa Liidu nõukogu ja see pole alati kõigis riikides sama. Eestis on Euroopa Parlamendi valimised toimunud samal päeval kui teistes EL-i riikides. 2019. aasta valimistel algas hääletamine reedel, 24. mail ja lõppes pühapäeval, 26. mail.

Rahvahääletus

Rahvahääletused toimuvad Eestis harva, kuid kui need toimuvad, toimub hääletamine ühel kindlal päeval. Viimane rahvahääletus toimus 2018. aastal ja hääletusaeg oli kuni 20. mail, kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

Amatööst neile, kes soovivad hääletada, on alati soovitatav jälgida erinevaid meediakanaleid ja ametlikke teadaandeid, et saada täpset teavet hääletamise kuupäevade, aegade ja kohtade kohta.

Lõpusõnad

Nagu näha, võivad hääletuse kuupäevad, kellaaeg ja koht erinevate valimiskordade vahel erineda. Sellegipoolest on alati soovitatav jälgida erinevaid meediakanaleid ja ametlikke teadaandeid, et saada täpset teavet hääletamise kuupäevade, aegade ja kohtade kohta. Hääletamine on iga kodaniku põhiseaduslik õigus ja sellest õigusest tuleks kinni pidada. Hääletage vastutustundlikult ja valige oma südametunnistuse järgi.