Nullkulu

Nullkulu

kui seda metsa ees ei oleks?

Kui seda metsa ees ei oleks

Metsad on Eestile olulised. Meie metsad on rikkaliku elurikkusega ning pakuvad võimalusi nii turismiks kui ka majanduslikeks eesmärkideks. Kuid kui sellist metsa ees ei oleks, siis millised tagajärjed selline tühimik endaga kaasa tooks?

Metsad on olulised süsinikuvarude hoidmisel ja looduslike protsesside reguleerimisel. Nad pakuvad vett ja on olulised ka atmosfääri protsesside reguleerimisel. Kuid metsade kadumisel on väga tõsised tagajärjed inimeste tervisele ja elukeskkonnale.

Metsade kadumine võib põhjustada tõsiseid tagajärgi ökosüsteemile. Kahjuks on Eesti metsade hävimine väga reaalne oht. Metsade hävimisega võib kaasneda ka kliima soojenemine, kuna metsad suudavad hoida süsinikuvarusid ja takistada süsiniku vabastamist atmosfääri. Kuid metsade kadumine võib panna ohtu ka elupaiku ning loomade ja taimede eluringi.

Eestis ehitatakse aina rohkem uusi teid ja elamuid, mis võivad kaasa tuua metsade hävitamist. Uute teede ehitamine võib mõjutada metsas elavaid loomi ja taimi ning ära rikkuda nende elupaiku. Kuid teed võivad ka tuua turismi ning paremad majanduslikud võimalused piirkonnale.

Metsade kadumine mõjutab ka looduse ilu ja elamuskvaliteeti. Metsad on kohti, kus inimesed saavad lõdvestuda ja looduse ilu nautida. Kuid kui selliseid kohti pole enam, siis on raskem lõõgastuda ja oma meelt puhata. Lisaks võib metsade kadumine mõjutada ka Eesti turismiindust.

Kui seda metsa ees ei oleks, siis kaoks ka meie võimalus kasutada metsi majanduslikuks otstarbeks. Metsad pakuvad võimalusi puidutööstuseks ja metsanduseks, mis on olulised Eesti majanduslikule arengule. Samuti võib metsade kadumine kaasa tuua ka töökoha kadumise nendele, kes tegelevad metsandussektoriga.

Siiski on oluline säilitada metsi ja metsandussektorit. Metsade säästlik kasutamine võimaldab nii majanduslikke võimalusi kui ka looduskaitset. Mõistlik metsamajandus aitab kaasa ka Eesti kestlikule arengule ning hoiab meie metsi tervetena.

Kokkuvõtteks, metsad on meile olulised nii majanduslikus, ökoloogilises kui ka sotsiaalses mõttes. Kui sellist metsa ees ei oleks, siis kaoks meie võimalus kasutada metsade ressursse ning kaasneks mitmeid tagajärgi, mis mõjutaksid inimesi, loomi ja taimi ning keskkonda tervikuna. Seetõttu on meie kõigi kohus hoida metsi ja nende rikkalikku elurikkust.