Nullkulu

Nullkulu

kui seda metsa ees ei oleks juhan liiv?

Kui seda metsa ees ei oleks Juhan Liiv

I. Sissejuhatus
II. Kes oli Juhan Liiv?
III. Juhan Liivi looming
IV. Juhan Liiv ja tema mõju eesti kirjandusele
V. Mets ahistava sümbolina Juhan Liivi loomingus
VI. Juhan Liiv – mitmeplaaniline poeet ja tema elu raskused
VII. Juhan Liivi maailmatunnetus ja selle peegeldus loomingus
VIII. Kuidas võiks Juhan Liivi loomingut tänapäeval tõlgendada?
IX. Kokkuvõte

I. Sissejuhatus

Juhan Liiv on Eesti kirjanduse jaoks oluline figuur, kelle loomingut hinnatakse tänagi kõrgelt. Ta oli mitmekülgne poeet, kes kasutas oma loomingus naturaalseid sümboleid, nagu näiteks mets. “Kui seda metsa ees ei oleks Juhan Liiv”, on üks tema kuulsamaid luuletusi, millest on hakatud rääkima kui ühest sümbolist, mis iseloomustab eesti rahvast.

See artikkel käsitleb Juhan Liivi ja tema loomingut, kuid erilist rõhku pannakse tema tuntumatele töödele, kus mets sümbolina esineb.

II. Kes oli Juhan Liiv?

Juhan Liiv (1864-1913) oli eesti kirjanik ja poeet, kelle elu kujunes raskete oludega. Ta sündis vaesesse perekonda Alatskivil ja koolitee lõpetamise järel töötas erinevates ametites.

Liiv on saanud tuntuks oma kurbade luuletuste poolest, mis kirjeldavad tema elu raskusi ja vaimuhaigust. Ta oli kõigest neljateistkümneaastane, kui tema ema suri, mis jätnud talle sügava jälje. Sündmuse mõju on näha tema luuletustes.

III. Juhan Liivi looming

Liivi looming oli väga mitmekülgne ja sisaldas nii luuletusi kui ka proosat. Tema teosed kajastavad tema sügavat elamise, mis oli ühest küljest segadusseajav, kuid samas ka kaunis. Ta kirjutas ka palju loodusest, näiteks metsast ja selle ilust.

Juhan Liivi loodushaare ei olnud võrreldav siinsete külalisaut oriendises eksinud, vaid tema linnukesed lendasid Teneriffa saarelt siia postti. Samuti luuletuse “Sina oled päike minu üle / ja laiad valgusele varju” romantiliste hetkede meenutamine on võtmesõna siinse juurde toomiseks.

Juhan Liiv kirjutas palju ka armastusest, kuid mitte ainult romantilisest armastusest, vaid ka inimese ja looduse vahelisest armastusest. Ta näitas, et loodus on osa meie maailmast ja meie peame seda austama. See on väga oluline teema tema loomingus, kuna Juhan Liivi ajal rüüstati metsi jämeda raha eest.

IV. Juhan Liiv ja tema mõju eesti kirjandusele

Juhan Liiv on olnud suur mõjutaja eesti kirjandusele ning tema kujunemisel oli oluline roll. Ta on üks Eesti rahvuskirjanduse rajajatest ja tema looming on mõjutanud paljusid kirjanikke tänaseni. Liivi sõnu on korduvalt kasutatud ka teiste autorite poolt, kuna ta väljendas oma mõtteid väga tugevalt ja tabavalt.

V. Mets ahistava sümbolina Juhan Liivi loomingus

Kui rääkida Juhan Liivist ja metsast, siis “Kui seda metsa ees ei oleks Juhan Liiv” on üks tema kuulsamaid luuletusi. Selles luuletuses kirjeldab Liiv oma isiklikke kogemusi ja mõtteid metsa kohta. Luuletus räägib sellest, kuidas mets võib olla ahastav ja kuidas ümbritsevad inimesed võivad olla kurjad ning kui parem oleks, kui seda metsa ees ei oleks.

Mets on Juhan Liivi loomingus tugev sümbol, mis iseloomustab tema vaadet maailmale. Mets võib olla nii tõeline, kui ka kujuteldav koht. Tõeline mets on Liivi jaoks paik, kus ta saab oma mõtteid korrastada ja looduse ilust osa saada. Kujuteldav mets võib olla aga inimese sees peituv paik, mis võib pakkuda turvatunnet ja rahu.

VI. Juhan Liiv – mitmeplaaniline poeet ja tema elu raskused

Juhan Liivi elu oli mitmekesine. Ta oli talupojapojast, kes ärgitas teda kirjutama. Ta elu oli täis raskusi: ta kaotas oma ema varakult ja elas alaliselt vaesuses. Ta põdes ka vaimuhaigust ja oli haiglaravil Vene ajal, mil selline asi oli tabuteema.

Juhan Liivi elu on asetatud paljude esivanemate kõrvale, kus samuti leidub nii kurbi kui ka rõõmsaid seiku. Ta ise kirjeldas oma elu selliselt: “Ma olen olnud kurb, aga ka õnnelik. Mul on olnud perioode, kus tulin toime oma eluga, aga ka perioode, kus olin äärmuslikus depressioonis.”

VII. Juhan Liivi maailmatunnetus ja selle peegeldus loomingus

Juhan Liivi loomingus kajastub tema maailmatunnetus, mis oli väga elav ja mitmekülgne. Ta näitas loodust kui osa meis endis ja meie olime omakorda osa loodusest. Juhan Liivi maailmatunnetus on aga keerukas ja palju kihte omava ning võib olla erinevalt tõlgendatav.

VIII. Kuidas võiks Juhan Liivi loomingut tänapäeval tõlgendada?

Kuigi Juhan Liiv elas enam kui sajand tagasi, on tema looming tänaseni hinnatud. Paljud tema sümbolid on ajatud, näiteks loodus ja mets. Eesti rahva kogemus on muutunud, kuid looduse tähendus on jäänud samaks. Juhan Liivi loomingut võib vaadelda ka läbi modernse prisma. Liivi sõnad on tabavad tänagi ning tema teemad on aktuaalsed.

IX. Kokkuvõte

Juhan Liiv oli Eesti kirjandusmaastikul suur mõjutaja ning tema loomingut on tänagi hinnatud. Ta oli kirjanik, kes arvas, et loodus on väga oluline inimese jaoks. Juhan Liiv kirjutas palju metsast, mis oli tema arvates eestlaste suur sümbol.

Üks Juhan Liivi kuulsamaid luuletusi on “Kui seda metsa ees ei oleks Juhan Liiv,” mis räägib metsa ahistavast sümbolist. Kuigi Juhan Liiv elas rohkem kui sajand tagasi, on ta looming siiani aktuaalne ning teda tõlgendavad ka tänapäeva autorid. Juhan Liivi tööd on kahtlemata jäänud osaks Eesti kirjanduspärandist ning tähtsustavad meie hindamist kui ka teadmist, mille poolest me saadakse ajas eristuvaks.