Nullkulu

Nullkulu

kui palju tõuseb pension 2019?

Kui palju tõuseb pension 2019

Pensionisüsteemi tulevik on ebaselge, sest paljud pensioniealised inimesed on sageli segaduses sellest, kui palju nende pension tõuseb aastal 2019. See artikkel selgitab lahti kõik olulised teemad, mis puudutavad pensioni suurenemist.

Praegused pensioniealised kodanikud saavad pensionit kindlate reeglite alusel ja nende suurused varieeruvad sõltuvalt mitmetest teguritest nagu näiteks tööstaažist, sissetulekutest, maksetest pensionifondi ja muudest kriteeriumidest. Kõik see tähendab, et ka 2019. aastal vähemalt algul valitseb jätkuvalt märkimisväärne ebakindlus seoses pensionile kavatsevate kodanike rahulolu tagamisega. Siin on olulised punktid, mida igaüks peaks teadma, et saada vastus küsimusele “kui palju tõuseb pension 2019”.

Pensioniarengute prognoos 2019

Kõigepealt tuleks meeles pidada, et Eesti pensionite suurused on alati olnud samas grupis Euroopa riikidega, kus pensionid on võrreldes sissetulekutega väga väikesed. On tõenäoline, et 2019. aasta näitab väikest tõusu praeguse pensionile minemisega võrreldes, kuid see tõus ei pruugi ulatuda soovitava tasemeni. See on otseselt seotud majandusliku olukorraga, mis mõjutab ka riigi pensionisüsteemi.

Küsimus “kui palju tõuseb pension 2019” nõuab natuke edasist analüüsi. Kõigepealt on oluline märkida, et esiteks on tõenäoliselt planeeritud indeksikohandusi, mis reguleerivad pensionite suurust. Selle muudatuse põhjus on samuti otseselt seotud elukalliduse kasvuga riigis. Kuid pensioni suuruse suurendamine üksnes indekseerimise tulemusena ei ole ilmselt piisavalt tugev edasiminek. Seetõttu võib olla ka ka muude muudatuste tõttu võimalik tõsta pensioni suurust rohkem kui vaid indekseerimise tulemusel.

Vabatahtliku kogumispensioni kaudu oma pensioni suurendamine

Üks asi, mida paljud võib-olla ei tea, et pensioni sissetulekuid saab suurendada ka vabatahtliku kogumispensioni kaudu. See annab tulemusi aastate jooksul või isegi aastaid pärast pensioniikka jõudmist. Selle eelis on ka see, et on võimalik märkimisväärselt suurendada pensioni sissetulekuid ilma toetumata pensionifondi võimalustele.

Muu silma paistev teave

Viimase kümne aasta jooksul on pensioni suurus kasvanud umbes 4,5 protsenti aastas. See on olnud mõõdukas kasv, kuid sissetulekute suurenemine on olnud veelgi kiirem. Ehkki 2019. aasta pensionitõusu suurust ennetada ei saa, peab pöörama tähelepanu ka teistele teguritele, nagu puue, vanaduspension, toitjakaotuspension või lastetusrendelt arvutatav vanaduspension.

Kokkuvõtteks

Eelnevatest punktidest võime järeldada, et 2019. aastal tõuseb pension kindlasti mõnevõrra, kuid mitte nii palju, kui mitmed pensioniealised inimesed võivad oodata. Suurimad mõjud on jätkuvalt majanduslike seisundite taga hoidmine, ja seega võib pensioni suuruse tõus erineda eelmistest aastatest. Üks lahendus on siiski mitte alluda valearusaamadele pensionisüsteemi kohta ning mõelda ka vabatahtlikule kogumispensionile, et suurendada tulevikus oma pensioni sissetulekuid. Ei ole saladus, et kõik kodanikud peaksid olema suutelised endale tagama rahuldava pensionisissetuleku ilma ebakindlusest tingitud pingeteta.