Nullkulu

Nullkulu

kui suur on minu pension?

Kui suur on minu pension: Kõik, mida pead teadma

Kui mõtled oma tulevikule, siis kindlasti oled endalt küsinud: kui suur on minu pension? Pension on iga töötaja jaoks oluline teema, sest see määrab, kui mugavalt saad oma vanaduspõlves elada. Seetõttu on oluline teada, kuidas pensionisüsteem Eestis töötab, millised on pensioni saamise tingimused ja kuidas ise saad panustada oma tulevase pensioni suurenemisse. Selles artiklis anname ülevaate kõigest, mida pead teadma oma pensioni kohta.

Mis on pension ja kuidas see töötab Eestis?

Pension on riiklik sotsiaalkindlustuse süsteem, mis tagab kodanikele tõrgeteta sissetuleku nende vanaduspõlve ajal. Eestis on pensioni osa sotsiaalkindlustuse seadusega määratud ja selleks on vajalik staaž tööturul.

I samba pension: Kõigile riiklik pension

Esimene samba pension on kõigile Eesti elanikele kättesaadav ning selle maksmist korraldab Sotsiaalkindlustusamet. Esimene sammas on seadusega kohustuslik ning pensionifondi sissemaksed võetakse töötaja palgast automaatselt maha.

Selle pensioni määr sõltub tööaastate arvust ning sissemakstud summast. Kui oled töötanud ühe aasta, siis oled õigustatud saama välja minimaalse pensioni. Siiski, mida rohkem on tööstaaži ning mida rohkem oled ise sissemaksed teinud, seda kõrgem saab olema ka sinu esimese samba pension.

II samba pension: Vabatahtlik pension

Teine samba pension on vabatahtlik ning sellele summa panustate ise. Selle pensioni suuruse määrab juba mitte riik, vaid erinevad pensionifondid.

Siin on aga selline nüanss: pensionifondi valikuks on väga oluline teada, kuidas töötab see fond ning milliseid riske võtab.

III samba pension: Personaalne pension

Kolmas samba pension on ka inimese enda käsutuses. See pension erineb esimesest ja teisest sambast, sest siin panustad raha juba pärast tulumaksu tasumist. Kuid sellele maksusummale lisaks on riik valmis andma ka oma panuse tasub kuni 15 protsendi maksumaksja sissemaksest.

Kui sa soovid oma pensioni suurendada, siis see on parim viis pensionifondiga, et oma tulevikust rääkida.

Kuidas arvutatakse pensioni?

Pensioni suurus sõltub mitmetest faktoritest, nagu töötatud aastate arv, makstud maksude summa ja muud nüansid. Iga tegur mängib oma rolli pensioni suuruse määramisel.

Kui sa töötad, siis paraneb ka sinu pension, sest  I samba pension arvutatakse töötatud aastate ja muude tingimuste järgi. Kuid kui oled töölt lahkunud, pole muretsemiseks põhjust. Lisaks töötatud aastatele ja lisamaksetele arvutatakse pensioni riigi poolt pensioniks nimetatud sotsiaaltoetused ehk riigi toetused. Tuntumad neist on toitjakaotuspension, vanaduspension, puudega inimese toetus ja täiendav toetus vanaduspensionäridele.

Kuidas saan oma pensioni suurendada?

Küsimus, kuidas saan oma pensioni suurendada, on täiesti loomulik. Siin on mõned viisid, kuidas saad seda ise teha.

Moralysa oma pensionifondi sissemakset

Kui soovid oma pensioni suurendada, siis parim viis on oma sissemaksete suurendamine. Mida rohkem teed sissemakseid pensionifondi, seda kõrgem saab olema ka sinu pension.

Lisateenusena täiendava pensioni saamine

Kui oled aktiivne, siis saad kasu ka täiendava pensioni saamisest. Paljud töökohad annavad oma töötajatele sellise võimaluse, kus töötaja saab väikeseks preemiaks raha pensionifondi panna.

Kasuta III samba pensioonikindlustust

Kolmandas sambas saad endale ise luua pensionifondi. Valid ise, kuhu su raha suunad ja millises summas. Kuid sellel on ka tulumaksutagastus.

Kokkuvõtteks

Pension on iga töötaja jaoks oluline ning seetõttu on oluline teada, kuidas pensionisüsteem Eestis töötab, millised on pensioni saamise tingimused ja kuidas ise saad panustada oma tulevase pensioni suurenemisse. Selle artikli eesmärk oli anda ülevaade kõigest, mida pensionist teadma peaksid. Loodame, et see artikkel oli sulle kasulik ja aitas vastata kõikidele küsimustele, mida sa pensioni kohta teadma peaksid.