Nullkulu

Nullkulu

kui kaua võib tööandja kinni hoida?

Kui kaua võib tööandja kinni hoida

Tööandjad on juba ammu teadnud, et töösuhte lõpetamine tuleb ette valmistada. Vallandamistele peab eelnema korras teavitamine ning tekkida võib töötaja koondamiskaitseseisundi, mis reguleerib ka tööandja tegevusi. Kuid kui töösuhe juba lõppenud, võib tööandja soovida kinni hoida oma tööalast infot või dokumente. Seega, kuidas sa tead, millal tööandja peab vastavaid dokumente tagastama ja millal ta võib seda aega pikendada? Sellele pühendamegi käesoleva artikli.

Esimene samm oleks vaadata, mida ütleb seadus. Eesti töölepinguseaduse järgi peab tööandja töösuhte lõppedes viivitamatult tagastama töötaja dokumendid ja isiklikud asjad. Seega, kui olete töölt lahkunud või teid on vallandatud, peab tööandja teid omalt poolt informeerimata tööaega või tööpäeva lõpuni tagastama vajalikud dokumendid ja isiklikud asjad.

Kuid see juriidiline standard ei ole sugugi nii rangelt piirav kui esmapilgul tunduda võib. Nimelt võib tööandja seaduslikult kinni hoida töötaja dokumentidest, kui tal on selleks kaalukas põhjus ja ta teavitab sellest töötajat. Näiteks, kui töötaja võttis laenu tööandjalt, mida ta peab tagasi maksma, võib tööandja pärast töösuhte lõpetamist teatud ajaks hoida kinni töötaja dokumentidest, mida ta peab tagasi maksma. Samamoodi võib tööandja kinni hoida dokumentidest, kui töötaja on tekitanud tööandjale kahju ja ta peab seda hüvitama.

Kui teil tekib olukord, kus tööandja keeldub teile dokumendid tagastamast ning te tunnete, et teie õigusi on rikutud, siis saate alati pöörduda oma õiguste kaitsmiseks CA-delt. Nad hindavad teie taotlust ja kohandavad selle olukorra järgi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et tööandjal on õigus kinni hoida töötaja dokumentidest, kui tal on selleks kaalukas põhjus. Kui aga tööandja ei anna teile selget selgitust selle kohta, miks ta dokumente tagastada ei saa, või kui te tunnete, et teie õigusi on rikutud, siis saate alati pöörduda oma õiguste kaitseks CA-delt.