Nullkulu

Nullkulu

kui jagatis on võrdne nulliga siis?

Kui jagatis on võrdne nulliga siis

Tere! Oleme siin, et rääkida kui jagatis on võrdne nulliga siis. See juhtub siis, kui jagad mingi arvu nulliga. Kas see tähendab, et vastus on ka null? Või on see midagi muud? Selles artiklis uurime selle küsimuse vastuseid.

Mis juhtub, kui jagatis on võrdne nulliga?
Kui jagate mingi arvu nulliga, on üldlevinud arusaam, et vastus on alati null. Näiteks, kui jagate arvu 10 nulliga, on see 10/0 = 0. Õige? Kahjuks mitte.

Matemaatikas on olemas miski, mida nimetatakse ‘jagamise nulliga reegel’ ja selle kohaselt ei ole võimalik jagada mingit arvu nulliga. See tähendab, et jagamise nulliga tulemus on määratlematu või lõpmatult suur.

See tähendab, et kui jagate mingi arvu nulliga, ei ole vastus null, vaid hoopis matemaatiliselt määratlematu. See tähendab, et valem on ebaselge ja pole mingit võimalust lahendada jagamise nulliga probleemi ilma lõputu arvu tehtetega.

Kuidas seda matemaatiliselt selgitada?
Jagamise nulliga reegel on see, mis kehtib, kui mingi arvu jagamine nulliga on katse. Selle reegli kohaselt on võimatu mingit arvu jagada nulliga. Miks? Sellepärast, et null kui jagaja omab matemaatiliselt määratlematut väärtust.

Seda näeb hästi järgmises valemis:

a/0 = b

Kui me proovime selle valemiga jagada mingit arvu a nulliga, saame tulemuse b=(a/0). Kui nüüd tahame teada, mis väärtus on b, siis meil ei ole vastust. Sellepärast, et jagamine nulliga on matemaatiliselt määratlematu.

Kas on erandeid?
Matemaatikas on muidugi erandeid, mis võimaldavad jagada mingit arvu nulliga. Kuid need erandid on kasutatavad ainult teatud kontekstides ja matemaatilise süsteemi reeglid on erinevad.

Näiteks, absoluutväärtuse mõiste lubab jagada mingit arvu nulliga. Absoluutväärtus on funktsioon, mis tagastab arvu suuruse, ilma tema märgita. Näiteks absoluutväärtus arvust 5 on Kuid absoluutväärtuse funktsioon ei ole lineaarne, seetõttu ei saa absoluutväärtuse funktsiooni kasutada tavalisel viisil jagamiseks nulliga.

Kokkuvõte
Jagamine nulliga ei ole lihtsalt matemaatilise vea tulemus, vaid see on matemaatiliselt määratlematu. See tähendab, et meil ei ole võimalik leida vastust, kui jagame mingit arvu nulliga. Kuigi on olemas erandeid, mis võimaldavad nulliga jagamist, on need erandid kasutatavad ainult teatud kontekstides ja matemaatilise süsteemi reeglid on erinevad.

Selline on “kui jagatis on võrdne nulliga siis” selgitus. Tänan teid, et lugesite!