Nullkulu

Nullkulu

mis ülesanded on presidendil?

Mis Ülesanded On Presidendil?

Eesti presidendiamet on Eesti Vabariigi kõrgeim ametikoht. President on Eesti riigipea ja asub oma ametikohal viieks aastaks. Presidendil on üldine juhtimisvastutus Eesti riigi nimel. Selles artiklis vaatleme, millised on presidendi ülesanded ja millised on tema võimalused teostada presidendiameti volitusi.

Presidendi ülesanded

Presidendi ülesandeks on tagada Eesti Vabariigi põhiseaduse järgne valitsuse juhtimine ning riigi julgeoleku ja kaitse korraldamine. Presidendil on õigus ja kohustus teha seadusi ja muuta neid. President on ka Eesti diplomaatilise esindaja välisriikides ning on vastutav kõigi Eesti riigipeadega seotud presidendi ametialaste tegevuste eest.

President on ka Eesti relvajõudude ülemjuhataja. Ta määrab ametisse kaitseministri ja sõlmib Eesti Vabariigi nimel sõjalisi liite riikidega. Kaitseväelased, keda Eesti president määrab, peavad tema alluvuses töötama ja käske täitma. Presidendi ülesandeks on tagada kaitseväe võimekus Eesti Vabariigi julgeoleku kaitseks ja ka rahuvalvamisel.

Presidendi teine oluline ülesanne on ametkondade juhtimine ja kõrgeima administratiivse võimu teostamine Eesti Vabariigi nimel. President sätestab õigusaktidega ametikohtade, palgaastmeliikmete ja nende palgatingimused. President nimetab ametisse peaministri ja ministrid ning annab neile vajalikud juhised.

Presidendi volitused

Presidendi volitused on määratud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja õigusaktidega ning need hõlmavad ilmselgelt palju valdkondi. Näiteks on presidendile antud õigus korraldada vastutusvaldkonna organisatsiooni või asutuse juhtimist. Lisaks on tal õigus anda vabaduskirju ja ka sõjalisi auastmeid ja kõrgeima astme aumärke.

Presidendil on võimalus määrata välisminister ja välissuursaatjaid ning teostada diplomaatilist tegevust nii Eesti kodanike kui ka välismaal elavate eestlaste heaks. Ta on selles suhtes kõigi Eesti kodanike kaitsevana. Presidendil on ka õigus anda armu ja tema otsus on riigi ülim ja lõplik sõltumata muudest ametivõimudest.

Lisaks teostab president riigikaitset. Selleks annab ta käsklusi kaitseväelastele ja võtab vastu erakorralisi otsuseid riigi julgeolekut puudutavates olukordades. Presidendil on õigus määrata rahuvalve, mis tähendab seda, et tema juhtimisel olevad kaitseväelased osalevad rahvusvahelises julgeoleku operatsioonis.

Presidendi roll vaadates kaasaegse Eesti silmis on olnud väga tähtis kõigis riigi olulisemates valdkondades. Presidendi roll on klammerdunud demokraatia, seaduslikkuse ja rahvusliku julgeoleku edendamisse. Samuti on president aktiivselt seotud Eesti ühiskonna ja majanduselu arendamisega.

Kokkuvõte

Presidendi ametikoht on Eesti riigi kõrgeim ametikoht, mida täidab riigipea. Presidendi ülesanded ja volitused on lai ja mitmekesine valdkond, mis jäävad tema ametisoleku perioodi sisse. Presidendi edukas töö Eesti riigi arengu ja mootorina on kogu rahva peamine prioriteet.