Nullkulu

Nullkulu

mis ülesanded on parlamendil?

Mis Ülesanded On Parlamendil

Eesti Vabariik on riik, mis toimib parlamendi põhiseaduse alusel. Parlamendil on seega suur roll Eesti riigi moodustamisel ja toimimisel ning selle ülesanded on ülimalt olulised. Mis siis täpselt on parlamendi ülesanded?

Eesti õigusaktide vastuvõtmine

Parlamendil on ülesanne vastu võtta kõik Eesti õigusaktid. See hõlmab seadusi, määrusi, otsuseid ja resolutsioone. Iga õigusakt peab läbima rida menetlusi ja protseduure, et see vastuvõtmiseks parlamendis ette valmistada, arutada ja lõpuks vastu võtta.

Riigieelarve kinnitamine

Parlamendil on ka ülesanne kinnitada riigieelarve igal aastal. See tähendab, et igal aastal tuleb paremateks tulemusteks ja tulevikuplaanideks leida nii raha kogumise, kui ka kulutamise viise.

Seadusandlik roll

Parlamendil on ka seadusandlik roll, mis tähendab, et parlamendil on õigus vastu võtta seadusi. Seadusandlikus protsessis osalevad nii Riigikogu, valitsus kui ka president.

Järelevalveroll

Parlamendi ülesanded ei piirdu üksnes seadusandliku tööga vaid hõlmavad ka järelevalve ülesandeid. Parlamendi liikmed jälgivad kindlaksmääratud valdkondi ja hindavad valitsuse seaduste rakendamist ning võtavad perspektiivist edasise tegevuskava ja otsusteprogrammi.

Euroopa Liidu seaduste rakendamine

Eesti ühinemine Euroopa Liiduga on kaasa toonud parlamendi jaoks olulisi lisatingimusi – ka Euroopa Liidu seaduste rakendamine on parlamendile nii oluline, nagu Euroopa Liidu õiguse jõustamine riigi siseselt.

Rahvusvahelised suhted ja lepingud

Parlamendi suurim ülesanne on ka riikidevaheliselt suhete loomine, alalhoid ja arendus ning erinevate lepingute sõlmimine. See hõlmab riigi julgeoleku kaitset, julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning ka rahvusvahelise kaubanduse toetamist.

Vabariigi President

Parlamendi liikmed valivad ka Vabariigi Presidendi. Nende ülesanne on valida president, kes vastab põhiseaduse sätestatud nõuetele ning kellel on võime juhtida riiki.

Kokkuvõttes võib öelda, et parlamendi ülesanded on väga olulised Eesti riigi moodustamisel, toimimisel ja kogu arengus. Riigi tulevikule mõeldes tasub meile kõigile parlamendi tööd mõelda. Parlamendi töö on keerukas, kuid see on ülimalt oluline, et riik suudaks tõhusalt edasi liikuda ja arengus edasi liikuda.