Nullkulu

Nullkulu

mis maksud lähevad palgast maha?

Mis maksud lähevad palgast maha?

Palgatasust tehtavad makse võivad sageli olla väga segased ja keerulised. Palgaseadus võib sisaldada palju üksikasju, mis on sageli raskesti mõistetavad. Täpsemalt, mis maksud lähevad palgast maha ning miks on see nii keeruline? Oleme koostanud põhjaliku juhendi, mis aitab teil mõista, mis maksud on ja kuidas need palgast naha lähevad.

Mis on palgatasude maksud?

Palgatasude maksud on maksud, mille tuleb maksta töötasu maksmisel, et tagada tööandjale või ametivõimule vajalikud kulud. Need maksud hõlmavad tavaliselt tulu-, sotsiaal- ja tervishoiumakse. Eesti puhul on tulumaks kohustuslik maksta igal erineva suuruse juures.

Kui suur summa töötajalt maksudeks maha läheb, sõltub töötasu suurusest. Selle eest hoolitsevad kõik ettevõtted või organisatsioonid vajalike maksete tegemisega.

Kuidas arvutatakse palgatasude maksud?

Palgatasude maksumäärad arvutatakse töötasu suuruse alusel. Tööandjatel on kohustus arvesse võtta riigisiseseid ja -väliseid seaduseid ning eeskirju, mis on kehtestatud töötajate tasude ja tööhõive tingimuste kohta. Töötajad peaksid end kursis hoidma selle võimaliku mõjuga nende praegusele majanduslikule olukorrale.

Järgnevalt on loetletud mõned suurimad ja levinumad palgatasude maksud:

Tulumaks

Maksu- ja Tolliameti (MTA) andmetel on tulumaks Eestis üks enimmaksevaid maksuliike ja tavaliselt vähemalt 20% töötajate töötasust läheb selleks. Tulumaksu summa arvutatakse töötaja aastase tulu alusel.

Alates 2022. aastast on Eestis kehtestatud järgmised tulumaksu määrad:

– Tulu, mis on alla võrdelise miinimumpalga, on maksuvaba
– Tulu, mis on suurem kui miinimumpalk, kuid alla 1614 euro kuus, maksustatakse 20%
– Tulu, mis on üle 1614 euro kuus, maksustatakse 20% – 31,25% vahel

Töötuskindlustusmakse

Töötamisel tekib töötuskindlustusmakse, mille peab tasuma kõik tööandjad. Summa arvutatakse kindlaksmääratud protsendimäära alusel palgast ja see on aktuaalne ka nende töökohtade puhul, kus töötatud aeg on vähem kui 180 päeva kalendriaastas.

Alates 2022. aastast on töötukassas vajamineva protsendimäära suurus 0,8% tasu alusest.

Sotsiaalmaks

See on tasu- ja maksuameti (MTA) poolt iga tööandja poolt töötajate palga pealt võetav makse. Selle maksumäärad on seatud 14,8% tasu alusest, kuni konkreetne summa ei ületa 728 eurot. Kõik, mis ületab 728 eurot, maksustatakse 1,6% -ga.

Kuidas maksud palgast maha lähevad?

Maksude mahaarvamise viis sõltub kaubatingimustest ja tööandja maksupoliitikast. Palgast maha lähevad maksud, kui tööandja väljastab korrektse palgalehe. Seejärel arvutab tööandja, kui palju töötaja maksudeks maha läheb ning tasub need summad Maksu- ja Tolliametisse ja Sotsiaalkindlustusametisse.

Kokkuvõte

Maksude kontseptsioon on üsna keerukas ning seetõttu leidub paljude inimeste jaoks raskusi arvutamisel, milline on tema tasu maksmisel maha läinud summa. Reeglina on Eesti üsna lihtne, kuid struktureeritud maksusüsteem ning iga kodanik ja elanik saab arvutada oma maksude osa ilma suuremate raskusteta.

Tulenevalt eelnevast võib ka järeldada, et on oluline teada, millised on teie maksukohustused, et saaksite ennast ja oma firma edasi arendada.