Nullkulu

Nullkulu

kus õppida hambaarsti assistendiks?

Kus õppida hambaarsti assistendiks?

Hambaarsti assistendid on hinnatud töötajad hambaravikliinikutes, kuna nad vastutavad patsientide ja hambaarstide ootuste täitmise eest. Hambaarsti assistent toetab hambaarsti rutiinsetes protseduurides ja peab olema hästi kursis steriliseerimise, ravimite, hambaravi vahendite ja kabinetisiseste protseduuridega. Seepärast on hambaarsti assistendi ametikoht võrreldes teiste tervishoiuametitega tasuv ja põnev karjäärivõimalus.

Kui oled mõelnud hambaarsti assistendiks õppimisele, siis on mitmeid võimalusi koolituse omandamiseks. Järgnevalt anname ülevaate mitmekesistest võimalustest Eestis hambaarsti assistendi kutseoskuste omandamiseks.

Hambaarstiteaduse instituut Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikooli hambaarstiteaduse instituut pakub hambaarsti assistendi õpet kahel erineval tasemel. Esimene taotlusvoor toimus 2021. aasta aprillis. Sisseastumiselisuades on kirjas, et iganädalane kontaktõpe toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkooli hambaravi erialaosakonnas ning õppekava maht on 40 EAP-d. Võrdlusalusena, inglise keelse seotud õppekava mahuga on 49 EAP-d. Õpe kestab kokku 8 kuud. Õppetöö toimub septembri lõpust kuni maikuuni iga kolmapäeva ja neljapäeva õhtul ning laupäeviti. Seega on õppetöö sobilik ka neile, kes soovivad õppida töö kõrvalt.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Hambaarsti assistendi kutseõpe toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Õppima saavad asuda kõik need, kellel on vähemalt põhiharidus. Õppeaeg on 8 kuud ning õpe toimub täiskohaga. Võrreldes Tartu Ülikooli õppekavaga on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppekava maht 45 EAP-d ja avaringide arv aastas on enam. Praegu toimub sisseastumiseksamitevoor.

Eesti Tervishoiu Kõrgkool

Eesti Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik õppida hambaarsti assistendi kutset. Õpe toimub Eesti Tervishoiu Kõrgkooli Tallinna õppekohas ning õppeaeg on 10 kuud. Õppekava maht on 51 EAP-d ja seega mõnevõrra mahukam kui Tartu Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppekavad. Õppes on ka praktiline osa, kus õppepraktika toimub Tallinna haiglate hambaraviosakondades.

E-õpe

E-kursuseks hambaarsti assistendi kutse omandamisel on hulganisti võimalusi. Üheks nendest on õppida hambaarsti assistendiks e-Õppekeskuse ATN kaudu. ATN on koostöökokkuleppe alusel Eesti Tervishoiu Kõrgkooliga loodud Eesti üks juhtivaid õppekeskusi. Õppekava mahtu reguleerib sama sätete komplekt nagu Eesti Tervishoiu Kõrgkoolis. ATN pakub nii eesti kui vene keelseid õppimisvõimalusi.

Koolitused Eraõppeasutustes

Eestis on mitmeid eraõppeasutusi, mis pakuvad hambaarsti assistendi kutsepikestamise koolitusi. Need võimalused sobivad eriti hästi neile, kes otsivad kiiret ja paindlikku võimalust õppida ja oma oskusi täiendada. Enamasti keskenduvad need koolitused praktiliste oskuste omandamisele ja maksavad tavaliselt vähem kui ametikoolitused. Üks näide sellisest koolitusest on Terehambaravi koolituskeskuses.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et hambaarsti assistendi koolitustele minek on hea karjäärivõimalus. Õppimisvõimaluste hulgas on mitmeid valikuid nagu Tartus hambaarstiteaduse instituudis, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, Eesti Tervishoiu Kõrgkoolis ning e-Õppekeskuses ja ka erakoolitajatel. Lõpliku otsuse tegemisel peaks enne koolitusele registreerimist võtma arvesse õppekava mahtu, praktilist osa ja õppeaega.