Nullkulu

Nullkulu

mida õppida täiskasvanuna?

Mida õppida täiskasvanuna

Vana tõde ütleb, et õppimine ei lõpe kunagi. Täiskasvanuna on aga keerulisem alustada uute teadmiste omandamisega, kuna tihtipeale on tööl või perekonnas rohkem kohustusi ja vähem aega endale. See ei tähenda aga, et täiskasvanud inimene ei saaks enam õppida. Vastupidi, täiskasvanuea õpingud võivad pakkuda suurt rahulolu ja eneseteostustunnet. Selles artiklis püüamegi anda ülevaate, millistele valdkondadele on täiskasvanuna mõistlik täiendavaid teadmisi omandada.

Keeled

Keeleoskus on tänapäeval suureks eeliseks nii tööturul kui ka igapäevaelus. Tänapäeva maailmas on võimalik rääkida väga erinevaid keeli ning seetõttu vajame kõik rohkem kui ühte keelt. Keeleõpe võib aga olla keeruline ja vaevarikas protsess, mistõttu on täiskasvanutel tihtipeale raskem sellega alustada. Samas on täiskasvanutel aga võimalik õppimisprotsessi ise suunata ja keskenduda just nendele valdkondadele, mille oskus neile kõige enam kasu toob.

Iga keel on omaette kogemus ning nõuab erinevaid õppemeetodeid. On võimalik alustada iseseisvast õppimisest, aga samas võib kaasa võtta keeleõpetaja või osaleda keelekursustel. Palju on võimalusi õppida interneti ja raamatute abil, kuid kõige efektiivsem õppimisviis on kahtlemata keelt kõnelevate inimestega suhtlemine ning keelepraktika saamine.

Tehnoloogia valdkond

Uue tehnoloogia arenguga kaasnevad ka uued võimalused. Tehnoloogia on tänase päeva elu lahutamatu osa ning seetõttu on just täiskasvanutel mõistlik oma teadmisi selles valdkonnas täiendada. Tehnoloogia valdkonnas on võimalik õppida nii erinevaid programmeerimiskeeli kui ka tarkvara kasutamist. Arvutioskuste täiendamine pakub võimalusi nii uute töökohtade leidmiseks kui ka oluliste igapäevaoskuste omandamiseks. Tehnoloogia valdkond areneb kiiresti ning selles valdkonnas õppimine tagab isikliku arengu ning loob ka uusi võimalusi karjääriredelil tõusmiseks.

Juhtimine ja suhtlemine

Juhtimine ja suhtlemine on võtmepositsioonidel olles väga olulised oskused. Olgu tegemist siis töö, pere- või avaliku eluga, juhtimis- ja suhtlusoskused tagavad efektiivse suhtlemise ning aitavad lahendada erinevaid olukordi. Täiskasvanuks saades tekib aga tihtipeale ootus, et inimesel peaksid need oskused juba loomulikult olemas olema. Siiski on juhtimis- ja suhtlusoskused midagi, mida on võimalik endas täiendada.

Koolitusi ja koolitusprogramme juhtimisvaldkonnas on Eestis palju. Ka erinevad suhtlemisoskuste seminarid ning koolitused võivad olla kasulikud. Need võimaldavad oma oskusi lihvida ning ennast tundma õppida. Samuti saab juhtimis- ja suhtlusoskuste omandamisel palju iseenda pealt õppida ning tugeva isiksuse ja juhtimisoskustega inimene võib anda suure panuse nii töökohal kui ka ühiskonnas laiemalt.

Kunst

Kunst on miski, mis stimuleerib silmi ja vaimu. Kunstilline inspiratsioon võib leida teed ka tööellu, kui inimene oskab seda kasulikult kasutada oma loovuses. Kunsti harrastamine aitab kaasa loomingulise keskkonna loomisele, samuti aitab puhastada mõtteid tarbetust mõtlemisest. Kunst pakub tundeid ja mõtteid ning seetõttu võib oskus kunstiteostest rääkida olla oluline ka laiema sotsiaalse suhtluse jaoks.

Kunstiga tegelemine võib olla nii spetsialiseerunud kui ka külgetõmbav hobi. Kunsti valdkonda kuulub mitu erinevat ala, nagu näiteks maalimine, skulptuur, joonistamine, fotograafia või kupongide kogumine. Kunst pakub erinevaid viise isikliku väljenduse leidmiseks ning võimaldab ennast igapäevasest rutiinist välja viia.

Kokkuvõte

Kokkuvõttes võib öelda, et täiskasvanuna uute teadmiste omandamine annab laiahaardelisi võimalusi enda isiklikuks arenguks. Keeled, tehnoloogia, juhtimine ja suhtlemine ning kunst on valdkonnad, mis pakuvad väärtuslikke kogemusi. Inimesed, kes suudavad oma teadmisi nendes valdkondades laiendada, võivad näha uusi karjäärivõimalusi, rohkem eneseteostust ning rikkamalt täidetud igapäevaelu. Seetõttu tasub mõelda enda oskuste laiendamisele ja täiendamisele, kuna õppimine ei lõppe kunagi.