Nullkulu

Nullkulu

kus saab õppida sotsiaaltööd?

Kus saab õppida sotsiaaltööd

Sotsiaaltöö on valdkond, mis pakub inimestele teenust ja tuge, et aidata neil saavutada nende eesmärke ja tulla toime elu keerukate väljakutsetega. See hõlmab paljusid erinevaid oskusi ja teadmisi, nagu suhtlemisoskust, probleemide lahendamist, empaatiavõimet ning tugevat arusaama sotsiaalprobleemidest ja nende põhjustest. Kui soovid õppida sotsiaaltööd, siis järgnevalt on toodud mõned kohad, kus seda on Eestis võimalik teha.

Eesti sotsiaaltöö kõrghariduse pakkujad

Eestis on mitmeid kõrgkoole, mis pakuvad sotsiaaltöö eriala õpinguid. Üks neist on Tallinna Ülikool (TLÜ), kus saab õppida sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat magistritasemel. TLÜ sotsiaaltöö eriala õpetamisel rõhutatakse inimkeskse ja kogukonnapõhise sotsiaaltöö perspektiivi. Magistriõppe läbinud saavad edukalt töötada nii sotsiaaltöötajatena erinevates asutustes kui ka tegeleda sotsiaalpoliitika kujundamisega.

Teine võimalus sotsiaaltöö eriala õppimiseks Eestis on Tartu Ülikool. Tartu Ülikool pakub bakalaureuseõpet, kus õpilased saavad omandada teadmised ja oskused, mis on vajalikud tööks erinevates sotsiaaltöö ja sotsiaalteenuste valdkondades. Magistriõppe raames on võimalik õppida sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialasid.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool pakub sotsiaaltöö eriala bakalaureuseõpet ning rakenduskõrghariduse õpet, mis on suunatud eelkõige sotsiaalhoolekande valdkonnas töötavate inimeste täiendkoolituseks.

Viljandi Kultuuriakadeemia pakub ka bakalaureuse- ja magistriõpet, kus saab õppida sotsiaaltöö korraldamise valdkonnas.

Eesti Tervishoiu Kõrgkoolis on bakalaureuseõppe sotsiaaltöö eriala, kus õpilased saavad omandada teadmised ja oskused, et saada sotsiaaltöötajaks.

Sotsiaaltöö õppekava

Sotsiaaltöö õppekava on tavaliselt üles ehitatud nii, et õpilased saavad arusaama sotsiaaltöö olemusest, erinevatest meetoditest, mida saab kasutada töös klientidega, ning erinevatest sotsiaalprobleemidest, millega sotsiaaltöötajad võivad kokku puutuda.

Õppekavad sisaldavad tavaliselt ka praktikat, kus õpilased saavad omandatud teadmisi ja oskusi praktiliselt rakendada. Praktika käigus saab õpilane ka esimest kätt kogemuse sotsiaaltöö erinevate valdkondadega.

Töövõimalused sotsiaaltöö valdkonnas

Sotsiaaltöö eriala lõpetajatele on avatud mitmed töövõimalused tervishoiu- ja sotsiaalteenuste valdkonnas, kus neid võib vajada erinevate klientide toetamiseks.

Näiteks on võimalik töötada erinevates sotsiaalteenuste pakkujate ja haiglate juures, kus tehakse klientidega tööd erinevate teenuste pakkumise ja nõustamisega. Klientideks võivad olla üksikvanemad, erivajadustega inimesed, pensionärid, puuetega lapsed ja noorukid.

Teine võimalus on minna tööle valitsusasutustesse, nagu näiteks kohalikule omavalitsusele või sotsiaalministeeriumile, kus tehakse tööd sotsiaalpoliitika kavandamisega ja rakendamisega. Sotsiaalpoliitika kujundamise alal on tohutult palju võimalusi, kus saab rakendada omandatud teadmisi ja oskusi.

Kokkuvõte

Sotsiaaltöö on valdkond, mis pakub inimestele teenust ja toetust erinevate eluliste probleemide lahendamiseks. Sotsiaaltöö erialal käesoleva pika artikli teemal “Kus saab õppida sotsiaaltööd” on Eestis mitmeid võimalusi õpinguteks. Kõik sotsiaaltöö õppeasutused pakuvad oma eripäraseid õppekavasid ja erinevaid võimalusi praktiliseks tööks, mis aitavad õpilastel omandada vajalikud teadmised ja oskused klienditöös ja sotsiaalvaldkonnas üldiselt. Kuid ükskõik millise asutuse või kooli sa ka valiksid, on sotsiaaltöö eriala õppimine rahuldustpakkuv, mitmekülgne ja elukestev võimalus õppida uusi oskusi ja teadmisi, millega saate aidata ka teisi inimesi.