Nullkulu

Nullkulu

kuidas luua korteriühistu?

Korteriühistu loomine on Eestis üsna tavaline viis kaasomandi organiseerimiseks. Korteriühistu loomise eesmärk on tagada, et kõik korteriomanikud saaksid koos otsuseid vastu võtta ja hoolitseda ühistu vara eest. Käesolevas artiklis räägime, kuidas korteriühistu luua, millised on selle eelised ning millised on peamised sammud, mida tuleb teha.

Korteriühistu loomine algab korteriomanike algatusel, kellel tekib soov kaasomandi paremaks korraldamiseks. Selleks tuleb koostada põhikiri ning valida korteriühistu juhatus ja revisjonikomisjon. Samuti määratakse korteriühistu liikmemaksu suurus ning selle tasumise kord.

Korteriühistu loomise eelised on ilmsed. Ühises majas elavad inimesed saavad kõikides majaga seotud küsimustes kaasa rääkida ning oma õigusi kaitsta. Korteriühistu võib ka võtta hüpoteegi majanduslikke huve paremini kaitsmiseks, kuna ühistul on õigus taotleda raha laenamist pankadest.

Korteriühistu loomise protsess on järgmine. Kõigepealt tuleb leida korteriomanikud, kes soovivad korteriühistu loomises osaleda. Seejärel tuleb kokku kutsuda liikmete koosolek, kus arutatakse korteriühistu loomist ning määratakse korteriühistu juhatus ja revisjonikomisjon. Korteriühistu põhikiri tuleb koostada ning see peaks sisaldama järgmist:

Ühistu nimi ja asukoht
Ühingu eesmärgid ja tegevusala
Ühingu liikmete õigused ja kohustused, liikmete vastutus
Ühingu organid ja nende töökorraldus
Ühingu vara ja finantseerimine
Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine
Põhikirja muutmine
Muud küsimused

Pärast põhikirja koostamist tuleb see esitada registreerimiseks Äriregistrile. Korteriühistu liikmed peavad maksma liikmemaksu vastavalt põhikirjas määratud summadele. Liikmemaks peab olema piisav, et katta korteriühistu kõik kulud, sealhulgas ühistu kinnisvara hoolduse ja remondi kulud.

Korteriühistute loomine on Eestis üsna kerge. Selleks ei ole vaja mitte ainult korteriomanikke, vaid ka soovi liituda ning kaasa lüüa. Kui korteriomanikud on ühise eesmärgi nimel kokku tulnud, ei ole raske luua lõpuks toimivat ja edukat korteriühistut, mis on kasulik nii korteriomanikele kui ka majanduskeskkonnale tervikuna.

Korteriühistuga liitumine on hea viis kaasomandi organiseerimiseks, tagades kõikide omanike õigused ja kohustused ning kaasates neid ühise vara haldamisse ning edendalku Hoolitsedes ühistu vara eest, saab pikemas perspektiivis kõikidele omanikele kindel turvaline elukeskkond ja kasu pikemas perspektiivis.