Nullkulu

Nullkulu

kes võib olla korteriühistu juhatuse liige?

Kes võib olla korteriühistu juhatuse liige?

Korteriühistusid juhitakse juhatuse poolt, kes vastutavad hoone haldamise, remondi ja korrashoiu eest. Kui oled korteriomanik, on see väga oluline, et mõistaksid, millised on juhatuse õigused ja kohustused ning millised on juhatuse liikme nõuded ja kvalifikatsioonid. Selles artiklis uurime, kes võib olla korteriühistu juhatuse liige.

Millised on korteriühistu juhatuse ülesanded

Korteriühistu juhatus on kohustatud tegutsema korteriomanike huvides, et tagada, et hoone oleks korras ja et seal oleks turvaline elada. Juhatus vastutab hoone terviklikkuse, turvalisuse, heakorra ja majandamise eest.

Juhatuse ülesanded võivad erinevate korteriühistute puhul veidi erineda, kuid üldiselt on selle liikmete kohustused järgmised:

– Koguda ja hallata korteriühistu liikmetelt kommunaalkulude ja ühistuteenuste eest makseid;
– Koostada eelarveid ja tutvustada neid korteriühistu liikmetele;
– Korraldada hoone remondi- ja heakorratöid;
– Jälgida korteriühistu reeglite ja eeskirjade järgimist;
– Esindada korteriühistut vajadusel õiguslikus protsessis.

Kellega võib liituda korteriühistu juhatusse?

Ehitusseadus sätestab, et korteriühistu juhatusse võivad kuuluda ainult korteriomanikud. Kui sinu korter on üüritud, siis ei saa üürnik olla juhatuse liige. Kui korter kuulub mitmele omanikule, võib igale omanikule kuuluda juhatuse liikme koht vastavalt omanike omavahelisele kokkuleppele.

Juhatuse liikmete nõuded ja kvalifikatsioonid

Iga korteriühistu võib seada endale erinevad nõuded, millistele kvalifikatsioonidele kandidaadid peavad vastama, et saada juhatuse liikmeks. Mõned eelistatud omadused juhatuse liikmetele võivad hõlmata järgmist:

– Eelnev kogemus haldamise või äritegevuse juhtimisega;
– Finantsjuhtimise kogemus või koolitus;
– Probleemide lahendamise oskused;
– Suhtlemisoskus;
– Hea ajakavasuutlikkus;
– Huvi kinnisvara vastu.

Kui inimene soovib saada korteriühistu juhatuse liikmeks, peaks ta olema valmis osalema korteriühistu koosolekutel ning tegema koostööd teiste liikmetega. Üldjuhul ei ole nõutav spetsiifiline kvalifikatsioon või kogemus, vaid pigem tegutsemisoskus ja huvi korteriühistu juhtimise vastu.

Juhatuse liikmega kaasnev vastutus

Juhatuse liikmete võimu- ja vastutusalad on määratud korteriühistu põhikirjas ja juhatuse tööreeglites, mis võivad kehtestada ka erinevaid reegleid. Juhatuse liikmed on kohustatud eraldama aega juhatuse tööks ja jälgima korteriühistu huvide kaitsmist. Vastutus hõlmab õigeaegsete ja täpsete aruannete esitamist, probleemide lahendamist juhatuse laua taga, liikmete konsulteerimist ja teisi üldisi ülesandeid, mis on seotud korteriühistu juhtimisega.

Kokkuvõte

Olles korteriomanik, pead teadma, kes võib olla korteriühistu juhatuse liige ja millised on selle liikmete kohustused ja vastutus. Juhatuse liikmeteks sobivad ainult korteriomanikud, kes vastavad korteriühistu nõuetele ja kvalifikatsioonidele. Kui soovid saada juhatuse liikmeks, peaksid olema valmis osalema koosolekutel ja tegema koostööd teiste liikmetega, et tagada korteriühistu sujuv töö.