Nullkulu

Nullkulu

kuidas leida kolmnurga kõrgust?

Kuidas leida kolmnurga kõrgust

Kolmnurk on geomeetriline kujund, mida kõigil õpilastel tuleb tundides õppida. Kolmnurga kõrgust kasutatakse selleks, et leida pindala ja muid olulisi näitajaid. Kolmnurga kõrgus on teatavasti joon, mis on risti kolmnurga vastasküljaga. Selleks et leida kolmnurga kõrgust, tuleb teada mõningaid matemaatika põhialuseid.

Kuidas leida kolmnurga kõrgust?

Kolmnurga kõrguse leidmiseks tuleb kõigepealt teada kolmnurga alust. Seejärel tuleb kolmnurga tipp asetada alusele risti. See punkt, kus kolmnurga tipp asub alusel, on kolmnurga baas. Joonista nüüd risttahuka joon, mis algab kolmnurga tipust ja lõpeb kolmnurga baasiga. See joon on kolmnurga kõrgus.

Kuidas määrata kolmnurga tipp ja alus?

Kolmnurga tipp ja alus on kaks peamist elementi, mida vajate kolmnurga kõrguse leidmiseks. Kolmnurga tipp on kõige ülemine punkt, samas kui alus on pikim külg. Üks viis määrata kolmnurga alus on joonistada joon mööda pikimat külge. Kolmnurga tipp asub alati vastasküljel, nii et kui olete leidnud pikima külje, on kolmnurga tipp sellest vastaspoolel.

Kuidas leida kolmnurga pindala?

Kolmnurga pindala leidmiseks on mitmeid võimalusi, kuid üheks lihtsaimaks on leida kõrgus ja alus ning korrutada need omavahel. Kõigepealt tuleb leida kolmnurga kõrgus, mis on joon, mis on risti alusega. Seejärel leidke kolmnurga alus, mis on pikim külg. Korrutage nüüd alus kõrgusega ja jagage saadud tulemus kahega. See on kolmnurga pindala.

Kuidas leida kolmnurga pikkus?

Kolmnurga pikkuse leidmiseks tuleb kõigepealt määrata kolmnurga küljed. Kolmnurga küljed saab leida mõõdu abil või kasutades trigonomeetriat. Trigonomeetria kaudu saab kasutada cosinus- ja tangensfunktsioone, et leida kolmnurga nurgad ja küljed. Pärast nende leidmist saate kasutada püthagorase teoreemi, mis on matemaatilise geomeetria põhimõte, mille järgi on hüpotenuusi pikkus võrdne ruutjuurest kahega, mis on võrdne kahe kateti ruutsummade summaga.

Kokkuvõte

Nagu näete, on kolmnurga kõrguse leidmine lihtne, kui teate selle aluse, tipu ja vastaskülje asukohti. Kõrgus on joon, mis ristub alusjoonega, ning kolmnurga alus on pikim külg. Korrutades kõrguse ja baasi omavahel ning jagades saadud tulemuse kahega, saate kolmnurga pindala. Pikkuse leidmiseks tuleb mõõta kolmnurga külgi või kasutada trigonomeetria valemeid. Ärge unustage täita kõiki matemaatikatunnis õpitud reegleid, kui soovite saavutada kõige täpsema tulemuse.