Nullkulu

Nullkulu

kuidas koostada küsitlust?

Kuidas koostada küsitlust

Küsitluste koostamine on olnud alati suur ülesanne ning võib tunduda keeruline. Kuid õnneks on olemas mõned lihtsad suunised, mille tulemusel on võimalik koostada suurepärane küsimustik koos vajalike küsimuste ja vastustega, mis on olulised selleks, et saada täpsed vastused ning tõhusalt analüüsida saadud tulemusi.

Alustage eesmärgist – esimene asi, mida tuleb teha, on määrata kindlaks küsitluse eesmärk. Selgitage välja, miks küsitlus on vajalik, mida soovite saavutada ning kuidas saate selle abil oma tegevuskava täiustada. Vastus sellele küsimusele aitab teil küsimusi koostada nii, et see annaks teile täpselt vajalikku teavet.

Koostage küsimused – see on kõige olulisem osa küsitluse koostamisel. Teie küsimuste vorm peab olema selge ja lihtne, seda peab olema võimalik korrektselt arvutada ning nende vahel peab olema selge loogiline suhe. Tuleb püüda vältida kõike, mis võib põhjustada segadust või esitada valeandmeid. Siin on mõned näited:

* Avatud küsimused – need küsimused annavad teie vastajatele võimaluse rääkida oma ideedest ja mõtetest vabalt ning ei ole piiratud kindlate vastusevariantidega.
* Suletud küsimused – need küsimused annavad vastajatele konkreetsed valikuvõimalused ning tuleb vastata jah/ei või muu kindla variantiga.
* Mitmikvalik – see küsimuste tüüp annab vastajatele valiku, et valida mitme variandi vahel.

Määrake oma sihtrühm – kuna küsitlus tuleb läbi viia teatud sihtrühmale, on oluline määratleda, kes on teie regulaarne vaataja/kuulaja ning kuidas nende koostatud küsitlustele reageeritakse. Nii et peaksite enne küsitluse koostamist vastama küsimusele “Kes on minu sihtrühm?” ja mõtlema, kas teie sõnastus toimib nende jaoks.

Valige sobivad küsimuste tüübid – mis tüüpi küsimused sobivad teie küsitluse jaoks kõige paremini? Kuidas saate küsimuste tüüpe kasutada, et tagada andmete terviklikkus? Kõik need küsimused tuleb enne küsitluse koostamist läbi mõelda.

Testige oma küsimuste tüüpe – enne küsitluse levitamist selgitage kindlasti välja, kas teie küsimused töötavad hästi. Saate seda teha mõne sõbra või kolleegi kaudu.

Viige küsitlus läbi – kui olete küsitluse koostanud, on aeg see läbi viia. Valige sobiv ümbrus viimaseks asukohaks ning jagage küsimused vastajate hulgas.

Analüüsige küsitluse tulemusi – kui olete kogunud piisavalt andmeid, on aeg analüüsida saadud tulemusi. Mis on kõige tähtsamad tulemused? Kuidas saate neid tulemusi tõhusalt kasutada oma ettevõtte jaoks?

Kokkuvõtvalt, küsitluse koostamiseks tuleb lähtuda kindlatest eesmärkidest, valida sobivad küsimuste tüübid, arvestada sihtrühmaga ning enne küsitluse tegemist seda testida ja analüüsida. Loodetavasti aitab see artikkel teil oma tulevikuküsitlustega edukaks saada.