Nullkulu

Nullkulu

kuidas koostada bilanssi?

Kuidas Koostada Bilanssi: Üksikasjad, Mida Iga Ettevõtte Omanik Peaks Teadma?

Bilansi koostamine on igale ettevõttele hädavajalik, kuna see aitab omanikel ja investoritel mõista ettevõtte finantsseisu. See dokument eristab ettevõtte finantssidemed, mis annavad ettekujutuse ettevõtte varadest, kohustustest ja omanike omakapitalist. Käesoleva artikli abil saate teada, kuidas koostada bilanssi ja millised üksikasjad tuleks pöörata erilist tähelepanu.

Kuidas Koostada Bilanssi: Alustamine

Bilansi koostamine on lihtsam, kui alustada ettevõtte varadega. Tavaliselt jaotatakse need kahte kategooriasse – põhivara ja lühiajaline vara.

Põhivarad on rahalised investeeringud, nagu kinnisvara, seadmed ja muud varad, mida ettevõte plaanib kasutada vähemalt ühe aasta jooksul. Kuigi lühiajaline vara, näiteks raha, varud ja nõuetekohased arved, on mõeldud ettevõtte lühiajaliste kulude katmiseks.

Kuidas Koostada Bilanssi: Kohustused

Pärast varade loetlemist loetletakse kohustused, mis on jagatud kahte kategooriasse – pikaajaline ja lühiajaline kohustus.

Pikaajaline kohustus on võlg, mida ettevõte peab tasuma rohkem kui ühe aasta jooksul. Need võivad hõlmata pikaajalisi laene, pangalaene või muud finantseerimismeetodit. Siinkohal tuleb märkida, et ettevõtte kohustused ei ole alati negatiivsed, sest võivad kujutada endast ka investeeringuid, nagu nt töötajate pensioniplaani investeeringud.

Lühiajalise kohustused on võlad ja kulud, mille ettevõte peab tasuma lähiajal. Need hõlmavad käibemaksu, palgapäeva maksud, liisingu-, töötajate ja tarnijate arveid jt. Kuigi neid arveid ei pea tasuma samal päeval, on need lühiajalised, mistõttu need tuleb eraldi välja tuua.

Kuidas Koostada Bilanssi: Omakapital

Viimaks tuleb kirjeldada ettevõtte omakapitali, mis on tavaliselt jaotatud kahte kategooriasse – aktsiakapital ja kumulatiivsed kasumid.

Aktsiakapital esindab raha, mida ettevõte kogub aktsiate müügist oma omanikele. See number kajastab ainult rahalist sissemakset, mille omanikud on ettevõtte luues maksnud.

Kumulatiivsed kasumid on aga kasum ja kaotus, mida ettevõte on teeninud ajavahemikust, mil ettevõte asutati. See arv peegeldab ka ettevõtte edu.

Kuidas Koostada Bilanssi: Järeldus

Seega on bilanss oluline dokument, mis aitab ettevõtte omanikel ja investoritel mõista ettevõtte finantsseisu. Selle koostamine ei ole lihtne ülesanne, kuid tasub end igati ära. Nagu alati, on tähtis pidada täpset dokumentatsiooni ja järgida raamatupidamisreegleid, et tagada usaldusväärne finantsteave.