Nullkulu

Nullkulu

kuidas kiusamist ära hoida?

Kuidas kiusamist ära hoida

Kiusamine on oluline probleem, millest saavad kannatada nii lapsed kui ka täiskasvanud. See võib olla väga hävitav ja viia aastatepikkuseni kestva trauma tekkeni. Kiusamist tuleb eriti tõsiselt võtta koolides, kus paljud lapsed võivad sellega kokku puutuda. Kuidas siis kiusamist ära hoida?

Loo toetav keskkond

Kõige tõhusam viis kiusamise ärahoidmiseks on luua koolis toetav keskkond, mis julgustab õpilasi üksteist austama ja aitama. Koolil on siin võtmeroll. Kooli juhid, õpetajad ja õpilaskond peavad koos töötama selle nimel, et koolist saaks turvaline ja toetav koht.

Ehitada üles mitmekesine õpikeskkond

Kui kool on mitmekesine ja seal on võimalus õppida erinevaid teemasid, aitab see kaasa õpilaste isikupära arendamisele ning suurendab nende enesekindlust. Koolid peaksid pakkuma erinevaid õppevorme, mis võimaldavad õpilastel erinevatel viisidel õppida ja ennast väljendada.

Harida õpilasi kiusamise olemusest

Õpilased peaksid teadma kiusamise olemusest, selle tagajärgedest ning selle vältimise viisidest. Koolid võiks korraldada seminare ja projekte, mis aitaksid õpilastel mõista kiusamist, selle tagajärgi ja kiusamisega seotud probleeme.

Töötada koos vanematega

Vanemad mängivad suurt rolli sellel, kuidas nende laps koolis käitub ning kuidas ta suhtub kiusamisse. Koolil tuleks seega teha tihedat koostööd vanematega, et tagada tõhusat suhtlust ja koostööd.

Luua turvaline ja toetav keskkond

Laste jaoks on väga oluline teada, et koolis on turvaline ja neid kaitstakse. Kui lapsed tunnevad end koolis turvaliselt, on nad valmis avama ennast ning tutvuma uute inimestega. Turvaline ja toetav koolikeskkond tõstab õpilaste enesekindlust ja aitab neil teha positiivseid otsuseid.

Töötada koos ohvrite ja kurjategijate kallal

Kool peab suutma tuvastada, kes on kiusaja ning sellel probleemil peab olema kindel lahendus. Kooli juhid, õpetajad ja teised koolitöötajad peavad kokku tulema, et arutada kiusamise tagajärgi ning leida lahendused kiusamisjuhtumitele.

Motiveerida õpilasi iseenda ohutuse eest hoolitsema

Kui õpilased on motiveeritud iseenda ohutuse eest hoolitsema, on nad vähem kiusatavad. Nad peavad olema teadlikud võimalikest ohtudest ja sellest, mida teha, kui neid õhtudega kokku puutuvad. Koolid saavad õpilastele õpetada käitumise põhireegleid ning neid julgustada nende järgimisel.

Kokkuvõtteks

Kiusamine on tõsine probleem, mis võib hävitada inimeste elu. Kuid selle ärahoidmine on võimalik. Koolid peavad tegelema sellega aktiivselt ning looma õpilastele turvalise ja toetava keskkonna, mis aitaks neil õppida ning kasvada. Koolitatud ja motiveeritud õpilased saavad edukalt töötada kiusamise vastu ja hoida seda ära.