Nullkulu

Nullkulu

kuidas hoida loodust?

Kuidas hoida loodust

Meie planeet ja selle elusloodus on väga tundlikud. Hoolimata sellest, et inimtegevus on muutnud meid ümbritseva keskkonna senisest rohkem, tuleks meil mõista, et iga indiviidi käitumine võib märkimisväärselt mõjutada meie elukeskkonda. Meie käsutuses on ohtralt meetmeid, mille abil saame vähendada keskkonnale tekitatud kahju. Allpool on kirjeldatud üsna põhjalikult, millised on need meetmed ja kuidas neid rakendada. Loodame, et siit leiavad kõik ideid, kuidas keskkonda paremini kaitsta.

Eri kasutusalade jäätmete kogumine

Aeg-ajalt on meil kõigil vaja mõne eseme ära visata, olgu see siis majapidamisjäätmed, akud või ehitusprahi. Kuid, kuhu visata sellised jäätmed ohutult ja keskkonnasõbralikult? Esimeseks sammuks on kindlasti sobiva koha leidmine nende jäätmete ladustamiseks. Tänapäeval on paljudes linnades ja maapiirkondades loodud spetsiaalsed kogumispunktid, kuhu saab viia prügi, fliisi, tulekindel riietuse või muud toksilist jäätmeid. Eriti suuri või ohtlikke jäätmeid saab viia näiteks keskkonnakaitseametisse või taaskasutus kohta.

Ökoloogilised kodud ja ehitus

Jätkusuutliku elamispinna loomiseks tuleks tähelepanu pöörata sellele, millised on kodude poolt tekitatavad keskkonnamõjud. Selleks saab muuta näiteks oma kodu ehituslahendusi kestlikumaks, kui eelistada materjale, mis on kahjutud või vähendavad energiakulu. Juba mõnda aega pakuvad ehitusfirmad keskkonnasõbralikke ja energiasäästlikke ehitusmaterjale ning nn nutikaid süsteeme, mis hõlmavad näiteks päikesepaneele energiavarustuse parandamiseks või taaskasutusveesüsteemid.

Sellisel viisil ei hoia ainult loodust, vaid hoiate ka raha kokku.Teine oluline aspekt, mis on oluline järgida, on jätkusuutliku ehituse põhimõtted, rääkides energiakasutusest, valgustusest, pinnakatetest ja paljust muust.

Elektrienergia kasutamine

Elektrienergia on saanud meie igapäevase elu lahutamatuks osaks, kuid võimalus on vähendada nende energia kasutamisega kaasnevat keskkonnamõju. Mõned näited selle kohta on vähemalt talvekuudel kodu soojendamine vähendatud temperatuuridega; valgustite valimine, mis kasutavad säästlikumaid lambipirne, ning loomulikult elektroonika ja välklampide võimalikult tõhus kasutamine.

Mürgiste ainete hoidumine

Paljud keemilised tooted ja aineid, mida me oma kodudes kasutame, võivad olla keskkonnale ja inimeste tervisele ohtlikud. Sellepärast tuleks nende kasutamisel olla ettevaatlik. Enne kemikaalide kasutamist peaks alati uurima, kuidas neid õigesti kasutada, mis annab mõista, et ümbritseva keskkonna saastamist tuleb võimaluse korral vältida, kui seda ei ole vaja. Kemikaalide kasutamise korral tasub kindlasti juhinduda ka keskkonnaaspektidest, mis võivad sellega kaasneda.

Kogukonna tegevus

Samuti ei peaks unustama, et igaüks võib aidata loodust ja ümbritsevat keskkonda kaitsta. Hea viis selleks oleks osaleda kogukonna- ja sotsiaalsetes üritustes, mis on suunatud keskkonnasõbraliku tegevuse propageerimisele. Kogukonnaliikmete seas rakendatud kasulike tegevuste hulka kuulub ka energia säästmise kronoloogia loomine, seejuures on positiivne võtta vastu otsus loobuda keskkonnale üleliigset koormamisest, kui tahta jätkata kooskõlas imelise ümbritseva loodusega, milles me elame.

Kui oleme edukalt ühendanud võtmega seotud meetmed, et hoida loodust, siis näeme, kuidas meie keskkond muutub järk-järguliselt puhtamaks, tervislikumaks ja samaaegselt tarkade tehnoloogiate abil säästlikumaks. Meie igapäevaseid harjumusi muutes on meie käsutuses suur jõud paremaks elukeskkonnaks, kus oleks parem elada, töötada ja hingata.