Nullkulu

Nullkulu

kuidas kirjutada puhkuseavaldust?

Kuidas kirjutada puhkuseavaldust

Puhkused on olulised osad kõigi töökohtade juures, sest need pakuvad võimalust taastuda ja lõõgastuda. Ettevõtted on kohustatud pakkuma neile töötajatele puhkust, kelle töösuhe kestab pikemat aega. Selleks peavad töötajad esitama puhkuseavaldusi, mis on ettevõtte sisekorra kohaselt vajalikud. Puhkuseavalduse kirjutamine võib tunduda keeruline, kuid see võib olla lihtne, kui te järgite mõnda lihtsat suunist.

Kuidas kirjutada puhkuseavaldust?

Puhkuseavalduse kirjutamisel on mõned olulised punktid, mida tuleb järgida, et tagada õige taotlus. Need hõlmavad järgmist:

Puhkuseperiood
Puhkuse põhjus
Töötaja isikuandmed
Allkirjastamine

Puhkuseperiood

Esmalt tuleb määrata puhkus, mis teil on kavas võtta. See osa on oluline, sest alates sellest kuupäevast algab ettevõtte poolt antud puhkuseperiood, mis peab tööandja poolt olema seaduslikult tagatud. Puhkuseperioodi saate valida vastavalt oma vajadustele ja olenevalt tööandja poolt ette nähtud reeglitest.

Puhkuse põhjus

Puhkuse järgmiseks oluliseks osaks on põhjus. Tuleb märkida, miks te puhkust võtate. See võib olla haiguspuhkuse, isikliku puhkuse, lapse sünni või muu olulise sündmuse tõttu. Kui te lähete reisile, tuleb ka märkida, kuhu ja kui kaua te olete ära.

Töötaja isikuandmed

Vastavalt seadustele on vajalik töötaja isikuandmete märkimine. Nende hulka kuuluvad töötaja nimi, isikukood, töökoht, ametinimetus ja ametikoht, samuti osakonna nimi, kus ta töötab. Tööpersonaliosakond või personalijuhendaja aitab teil töötaja isikuandmeid korrektselt määrata.

Allkirjastamine

Viimane oluline osa puhkuseavalduse kirjutamisel on allkirjastamine. See tähendab, et te kinnitate, et olete teadlik kõigist reeglitest ja kohustustest, mis on seotud tööandja poolt antud puhkusega. Allkirjastada võib kas digitaalselt või paberkandjal.

Kokkuvõte

Puhkuseavalduse kirjutamine võib tunduda keeruline, kuid see on tegelikult lihtne, kui teate õigeid samme. Oluline on märkida töötaja isikuandmeid, puhkuseperioodi ja põhjuseid ning allkirjastada dokumendisisu. Ärge unustage oma puhkust võtta ja olge efektiivsed, kui te tagasi tööle lähete.

Kui Teil on tööl rohkem kui kuus kuud, saate olla kindel, et teile kuulub vähemalt 28 kalendripäeva järjestikust puhkust (puhkusepäevadena), mille ajal on säilinud töölepingu alus. Puhkusele asumisest tuleb tööandjat teavitada vähemalt 14 kalendripäeva ette.